Yleistiedoksiannot


1. ilmoitus yleistiedoksiannosta 

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62§:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: Huda Ibrahim

Asia: 2067/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi.

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 13.3.2024 – 18.4.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 13.3.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 20.3.2024.

2. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62§:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: Jorma Pahtaharju

Asia: 2182/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 13.3.2024 – 18.4.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 13.3.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 20.3.2024. 

3. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: Firma Mikael Rehnberg (y-tunnus: 1352582-6) 

Asia: 2790/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi 

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 9.4.2024 – 16.5.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 9.4.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 16.4.2024. 

4. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: Holmantien Pizzeria & Pub Oy (y-tunnus: 3194116-1) 

Asia: 1559/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi 

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 9.4.2024 – 16.5.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 9.4.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 16.4.2024. 

5. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: Sähkö Järvenpää Oy (y-tunnus: 0689460-7) 

Asia: 2435/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi 

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 9.4.2024 – 16.5.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 9.4.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 16.4.2024. 

6. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: T&L Konsultointi ja Kotipalvelu (y-tunnus: 1993874-4) 

Asia: 3111/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi 

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 9.4.2024 – 16.5.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 9.4.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 16.4.2024. 

7. ilmoitus yleistiedoksiannosta

Tällä ilmoituksella Energiavirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n
mukaisesti asianosaiselle tiedoksi seuraavan asian:

Asianosainen: tmi inka-maija vanhala (y-tunnus: 3229962-5) 

Asia: 2095/040901/2023, Päätös hakemuksesta sähköhyvityksen
maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi 

Päätös on nähtävillä Energiavirastossa 9.4.2024 – 16.5.2024.
Asianosainen saa päätöksen nähtäväkseen Energiavirastosta
pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta [email protected]
tai puhelimitse p. 029 5050 000 (vaihde).

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla 9.4.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta eli 16.4.2024.