Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Muistutus verkonhaltijoille liittymien hinnoitteluperiaatteiden toimittamisesta Energiavirastolle

Päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteet on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020.

Tiedote 21.10.2020
Energiavirasto oikaisee keskustelua siirtohinnoittelun valvontamallista

Sähkön siirtohinnat ja siirtohinnoittelun valvontamalli ovat herättäneet laajaa keskustelua Ylen 12.10.2020 julkaiseman uutisoinnin myötä. Ylen uutisoinnissa on esitetty useita virheellisiä ja harhaanjohtavia seikkoja. Energiavirasto haluaa oikaista muutamia keskeisiä väitteitä.

Tiedote 15.10.2020
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu on käynnissä

Tarjouksia tuesta otetaan vastaan lokakuun ajan. Tarjouksen jättäjää kehotetaan viipymättä varmistumaan siitä, että asiointioikeus on olemassa.

Tiedote 13.10.2020
Siirtohinnoittelun valvontamenetelmien muutoksella mahdollistetaan toimitusvarmuuden parantaminen

Sähkön siirtohinnat ovat herättäneet laajaa keskustelua Ylen uutisoitua aiheesta 12.10.2020. Energiavirasto vastaa lyhyesti esitettyihin väitteisiin ja viittaa oheiseen toukokuussa julkaisemaansa tiedotteeseen valvonnasta. 

Tiedote 12.10.2020
Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta, osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto tiedottaa lokakuussa 2020 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan ohje.

Tiedote 17.9.2020
Energiavirasto katsoo Gasum Oy:n menetelleen maakaasumarkkinalain eriyttämissäännösten vastaisesti

Energiavirasto on 16.7.2020 esittänyt markkinaoikeudelle, että se määrää Gasum Oy:lle seuraamusmaksun maakaasumarkkinalain toimintojen eriyttämistä koskevien säännösten noudattamatta jättämisestä.

Tiedote 28.8.2020
Gasgrid Finland Oy täyttää laissa asetetut vaatimukset siirtoverkonhaltijan riippumattomuudesta

Energiaviraston päätöksen mukaan siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:lla ei ole sellaisia kytköksiä maakaasun tai sähkön tuotantoon ja toimittamiseen, jotka voisivat vaarantaa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa.

Tiedote 27.8.2020
Energiavirasto nimetään sähköalan riskien varautumisen toimivaltaiseksi viranomaiseksi

Energiavirasto nimetään sähköalan riskeihin varautumista koskevan EU-asetuksen tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa 1.9.2020 alkaen.

Tiedote 20.8.2020
Liikenteen infrastruktuurituen kilpailutus lokakuussa 2020

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksesta järjestetään informaatiotilaisuus etäyhteydellä tiistaina 1.9.2020 kello 12:00.

Tiedote 20.8.2020
Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan yhteenveto tilikaudelta 2019 on julkaistu

Vuonna 2019 jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 prosenttia noin 2,09 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,4 prosenttia. Jakeluverkkoon investoitiin vuoden aikana yhteensä 679,2 miljoonaa euroa.

Tiedote 20.8.2020