Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Tehoreservi turvaa sähkön toimitusvarmuutta

Energiavirasto käsittelee parhaillaan seuraavan tehoreservikauden 1.11.2022-31.10.2023 tarjouksia ja pyrkii tekemään päätöksen elokuun loppuun mennessä. Tehoreserviin varatut voimalaitokset varautuvat tuottamaan sähköä, jos markkinaehtoinen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta.

Tiedote 11.8.2022
Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto järjesti touko-kesäkuussa 2022 ensimmäisen uuden asetuksen (178/2022) mukaisen tieliikenteen infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksessa myönnetään tukea ajoneuvojen suuritehoisille tasavirtalatauspisteille. Huutokaupan kohteena oli 5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 141 tarjousta. Tarjouksia jätettiin yhteensä 7,62 miljoonaa euroa vastaavan tukisumman edestä. Hyväksyvät päätökset löytyvät Energiaviraston verkkosivulta.

Tiedote 10.8.2022
Lumo Energia Oyj valmistautuu lopettamaan toimintansa – Toimi näin, mikäli olet saanut Lumo Energialta ilmoituksen etsiä uusi sähkönmyyjä

Lumo Energia Oyj on lopettamassa toimintansa sähkönmyyjänä 1.9.2022 alkaen. Energiaviraston saamien tietojen mukaan Lumo Energia Oyj on lähettänyt osalle yhtiön asiakkaista ilmoituksen, jossa se on kehottanut heitä etsimään uuden sähkönmyyjän.

Tiedote 2.8.2022
Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin

Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin 21.7.2022 annetulla Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä.

Tiedote 29.7.2022
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2021

Energiavirasto on laatinut oheisen kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2021. 

Tiedote 11.7.2022
Vuoden 2021 jäännösjakauma on julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Tiedote 28.6.2022
Suuritehoisten latauspisteiden tuesta jätetyt tarjoukset ylittävät määrärahan noin 50 prosentilla

Energiavirasto järjesti touko-kesäkuussa 2022 ensimmäisen uuden asetuksen mukaisen tieliikenteen infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksessa myönnetään tukea ajoneuvojen suuritehoisille tasavirtalatauspisteille. Huutokaupan kohteena on 5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 141 tarjousta. Tarjousten yhteenlaskettu tukisumma on 7,6 miljoonaa euroa.

Tiedote 22.6.2022
Tilastotietoa energiasta ja energiatehokkuudesta Suomessa

Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat uudistaneet Energiankäyttö Suomessa -verkkosivut. Suositulla sivustolla on julkaistu kattavasti tietoa energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä energiatehokkuudesta Suomessa.

Tiedote 21.6.2022
Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia - alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Tiedote 20.6.2022
Suomi ylitti selvästi EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteet

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Toteutunut yhteenlaskettu energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite. Myös kaikki muut Suomen asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin.

Tiedote 16.6.2022