Hyppää sisältöön

Energiavirasto selvittää tammikuun 2024 alun sähkön tukkumarkkinoiden tarjontaa

Julkaisuajankohta 23.2.2024 9.01
Tiedote

Energiavirasto selvittää, onko tammikuun ensimmäisen viikon korkeiden sähkön hintojen aikana tapahtunut sähkömarkkinalainsäädännön rikkomuksia. Tässä vaiheessa Energiavirastolla ei ole vireillä tutkintaa siitä, että jokin markkinaosapuoli olisi rikkonut lainsäädäntöä. Virasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti.

Energiavirasto on päättänyt selvittää tarkemmin Suomen tarjousalueella tammikuun ensimmäisen viikon aikana sähkön tukkumarkkinoilla tehtyjä osto- ja myyntitarjouksia, sähkön tarjontaa markkinoille sekä niiden taustoja. Sähkömarkkinoilla oli korkeasta kysynnästä ja tarjonnan niukkuudesta johtuva herkkä tilanne, jolloin sähkön pörssihinta oli hyvin herkkä pienillekin muutoksille pörssiin tehdyissä osto- ja myyntitarjouksissa.

Energiavirasto korostaa, että tällaisen markkinatilanteen tarkempi selvittäminen kuuluu normaaliin markkinavalvontaan eikä selvittämisen taustalla ei ole epäilyä jonkin markkinaosapuolen tekemästä rikkomuksesta.

Korkeat hinnat saivat kulutuksen vähenemään

Tammikuun ensimmäisellä viikolla Suomessa koettiin hyvin korkeita sähkön vuorokausimarkkinoiden pörssihintoja. Korkein tuntihinta 1896 EUR/MWh koettiin perjantaina 5.1.2024 klo 19–20. Kyseisellä ajanjaksolla Suomessa oli pitkäkestoinen poikkeuksellisen kylmä ajanjakso, joka lisäsi sähkön kysyntää. Viikon aikana Suomessa tuuli kohtalaisesti perjantai-iltaan 5.1.2024 asti, jonka jälkeen tuuli alkoi tyyntyä ja tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä väheni. Viikolla osa Suomessa olevista lämpövoimalaitoksista oli ilmoittamiensa teknisten ongelmien takia poissa käytöstä, mikä vähensi sähkön tarjontaa.

Viranomaisten ja kantaverkkoyhtiöiden esittämät sähkön säästökehotukset sekä korkeat sähkön hinnat vähensivät sähkön kulutusta huomattavasti perjantain 5.1.2024 aikana. Perjantain sähkön kulutus jäi selvästi edellispäivänä tehtyjen kulutusennusteiden alapuolelle. Korkeiden hintojen aikaista kulutuskäyttäytymistä ei oltu osattu ennustaa edellispäivänä sähköpörssiin tehdyissä ostotarjouksissa.

Energiavirasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti

Sähkön tukkumarkkinoiden valvonnasta säädetään Euroopan Unionin REMIT-asetuksessa (asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta). Asetuksessa kielletään sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinamanipulaatio sekä velvoitetaan markkinatoimijat julkaisemaan hallussaan oleva sisäpiiritieto.

Suomessa Energiavirasto vastaa REMIT-asetuksen noudattamisen valvonnasta. Energiavirasto seuraa ja valvoo sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoita jatkuvasti. Energiaviraston lisäksi energian tukkumarkkinoilla tehtyjä liiketoimia ja tarjouksia seuraavat Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER sekä markkinapaikkojen omat markkinavalvontayksiköt.

Lisätiedot

Johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013, antti.paananen(a)energiavirasto.fi

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote