Hyppää sisältöön

Ydinvoiman alkuperätakuut valtaavat markkinaa

Julkaisuajankohta 23.4.2024 9.23
Tiedote

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät liikkeelle ja se näkyy alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti.

Uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukainen kansallinen laki energian alkuperätakuista tuli voimaan 3.12.2021. Lain mukaan alkuperätakuita myönnetään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Alkuperän varmentaminen vaaditaan energian myyjältä, joka myy tai markkinoi uusiutuvaa energiaa, hukkalämpöä ja -kylmää tai ydinvoimalla tuotettua sähköä. Myös energiantuottaja tai -käyttäjä, joka julkaisee kuluttajille markkinointitietoa käyttämänsä alkuperätakuujärjestelmään kuuluvan energian alkuperästä, on velvollinen varmentamaan väitteensä. Alkuperätakuujärjestelmän avulla kuluttajat voivat varmistua siitä, että heille esimerkiksi uusiutuvana lämpönä tai ydinsähkönä myyty energia on tuotettu väitetyllä tavalla eikä energian alkuperää myydä kahteen kertaan.

Sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä toimii Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Finextra Oy ja kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä Gasgrid Finland Oy. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriä ylläpitää Energiavirasto. Energiavirasto myös valvoo alkuperätakuulain noudattamista Suomessa. Energiavirasto on koostanut yhteenvedon kolmessa eri alkuperätakuurekisterissä tehdyistä tapahtumista rekisterien ylläpitäjien virastolle toimittamien tietojen pohjalta.

Tapahtumat energian alkuperätakuurekistereissä 1.4.2023–31.3.2024 

Vuoden 2022 heinäkuussa energian varmennusvelvoite laajeni koskemaan uusia energiatuotteita. Laajentumisen myötä varmennusvelvoite koskee uusituvilla energialähteillä, ydinvoimalla ja tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettua sähköä, uusiutuvaa alkuperää olevaa kaasua ja vetyä, uusiutuvaa alkuperää olevaa lämpöä ja jäähdytystä sekä hukkalämpöä ja hukkakylmää. Varmennusvelvollisuus koskee myyjiä tai käyttäjä, jotka tekevät varmennusvelvoitteen piiriin kuuluvia väitteitä myymänsä tai käyttämänsä energian alkuperästä.  

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin uusi varmennusvelvoite on ollut voimassa. Merkittävin muutos koskee sähkön alkuperätakuita. Ajanjaksolla 1.4.2021-31.3.2022 uusiutuvan sähkön alkuperätakuita myönnettiin 34,2 terawattitunnin edestä ja peruutettiin 29,8 terawattitunnin edestä. 31.3.2024 päättyneellä tarkastelujaksolla uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden myönnöt ovat kasvaneet 39,4 terawattituntiin ja peruutukset 20,1 terawattituntiin. Samanaikaisesti ydinvoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuiden peruutukset ovat kasvaneet nollasta 30,9 terawattituntiin. Uusiutuvilla tuotetun sähkön alkuperätakuiden ylijäämä on myyty kulutettavaksi muissa maissa, minkä myötä uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden nettovienti on moninkertaistunut, kertoo kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson.

Vuonna 2023 kaasun alkuperätakuiden tuonti Suomeen kasvoi. Lisäksi kaasun ja vedyn alkuperätakuiden rekisterinpitäjä Gasgrid Finland liittyi alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien yhdistyksen AIB:n jäseneksi.

”Liittymisen myötä kaasun alkuperätakuiden tuonti tulee helpottumaan AIB:n ylläpitämän Hubin avulla”, sanoo tekninen asiantuntija Katriina Ojanen. AIB:n Hub on keskusjärjestelmä, jonka kautta alkuperätakuita voidaan siirtää eri maiden alkuperätakuurekistereiden välillä.

"Uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen myönnettyjen ja peruutettujen alkuperätakuiden määrät ovat jatkaneet kasvuaan. Myönnettyjen ja peruutettujen hukkalämmön ja -jäähdytyksen alkuperätakuiden määrät ovat laskeneet. On kuitenkin hienoa nähdä, että lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuille on kasvava kysyntä”, sanoo asiantuntija Henri Vaitomaa.

Sähkön alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2023 – 31.3.2024

Rekisterin ylläpitäjä: Finextra Oy 

MWh 

Myönnettyjä sähkön alkuperätakuita, uusiutuvat 

39 413 014 

Myönnettyjä sähkön alkuperätakuita, ydinvoima 

31 148 811 

Peruutettuja sähkön alkuperätakuita, uusiutuvat 

20 099 406 

Peruutettuja sähkön alkuperätakuita, ydinvoima 

30 939 867 

Suomeen tuodut sähkön alkuperätakuut, uusiutuvat 

20 792 454 

Suomeen tuodut sähkön alkuperätakuut, ydinvoima 

10 700 477  

Suomesta viedyt sähkön alkuperätakuut, uusiutuvat 

37 687 841  

Suomesta viedyt sähkön alkuperätakuut, ydinvoima 

6 426 055  

Mitätöityjä sähkön alkuperätakuita, uusiutuvat 

16 799 

Mitätöityjä sähkön alkuperätakuita, ydinvoima 

12 000 

Uusiutuvan kaasun ja vedyn alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2023 – 31.3.2024 

Rekisterin ylläpitäjä: Gasgrid Finland Oy 

MWh 

Myönnettyjä kaasun alkuperätakuita 

300 839 

Peruutettuja kaasun alkuperätakuita 

287 090 

Mitätöityjä kaasun alkuperätakuita 

7 844  

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja myönnetty 

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja peruutettu 

3359 

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja mitätöity 

213 

Suomeen tuotuja kaasun alkuperätakuita 

241 762 

Suomesta vietyjä kaasun alkuperätakuita 

Vedyn alkuperätakuurekisterissä ei tapahtunut transaktioita ajalla 1.4.2023-31.3.2024.

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2023 – 31.3.2024 

Rekisterin ylläpitäjä: Energiavirasto 

MWh 

Myönnettyjä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat 

28 216 699 

Myönnettyjä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita 

279 742 

Peruutettuja lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat 

24 583 787 

Peruutettuja hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita 

260 791 

Mitätöityjä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat 

2 661 857 

Mitätöityjä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita 

3 690 

Suomeen tuotuja uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita 

Suomesta vietyjä uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita 

 

Lisätietoja

[email protected]

Asiantuntija Henri Vaitomaa, [email protected],  puh. 029 5050 016 

Tekninen asiantuntija Katriina Ojanen, [email protected], puh 0295 050 051 

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, roland.magnusson@energiavirasto,fi, puh 0295 050 111

Energian alkuperätakuu Energiaviraston verkkosivuilla

Edellisen tarkastelujakson (1.4.2022 – 31.3.2023) tiedot

2024 Tiedote Uusiutuva Energia