Hyppää sisältöön

KHO:n ratkaisu: Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä

Julkaisuajankohta 28.3.2024 14.15
Tiedote

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään 28.3.2024 antama ratkaisu kumoaa Energiaviraston vaatimusten mukaisesti markkinaoikeuden päätöksen koskien Gasum Oy:n liiketoimintojen eriyttämistä ja ristiinsubvention kieltoa. Energiaviraston päätökset saatetaan voimaan ja viraston vaatima seuraamusmaksu palautuu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Energiavirasto valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden marraskuussa 2022 antamasta ratkaisusta, jolla markkinaoikeus oli kumonnut Energiaviraston Gasum Oy:lle antamat ristiinsubventiota koskevat päätökset ja hylännyt viraston tekemän 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksuesityksen. Energiavirasto katsoi markkinaoikeuden soveltaneen lainsäädäntöä virheellisesti.

Energiavirasto katsoi, että Gasum Oy oli toiminut maakaasumarkkinalain vastaisesti muuttaessaan eriyttämisperiaatteita perusteetta tilinpäätökselle ja myöhemmin siirtämällä yritysjärjestelynsä yhteydessä monopoliliiketoiminnan varoja kilpailluilla markkinoilla toimiville liiketoiminnoille. Tällainen ristiinsubventio on Energiaviraston näkemyksen mukaan kielletty kaikilta sähkö- ja maakaasumarkkinoilla toimivilta yrityksiltä. 

Nyt antamassaan ratkaisussa KHO katsoo Energiaviraston tavoin, että eriyttämissääntely pitää asiallisesti sisällään ristiinsubvention kiellon, ja että tätä eriyttämissääntelyä on sovellettava myös yritysjärjestelytilanteissa. Ratkaisu on merkityksellinen koko eriyttämisen valvonnan kannalta ja vahvistaa Energiaviraston näkemyksen, että Gasum Oy on rikkonut eriyttämisvelvoitteitaan yritysjärjestelynsä yhteydessä. KHO katsoo markkinaoikeuden arvion maakaasumarkkinalain eriyttämisäännösten soveltamisesta olleen virheellinen.

KHO kumosi markkinaoikeuden ratkaisun koskien Energiaviraston Gasum Oy:lle antamia päätöksiä ja saattoi Energiaviraston päätökset voimaan. Seuraamusmaksuesityksen osalta KHO totesi, että markkinaoikeuden ei olisi tullut hylätä Energiaviraston seuraamusmaksuesitystä ratkaisussaan esittämillä perusteilla ja palautti asian markkinaoikeudelle ensi asteena uudelleen käsiteltäväksi.

KHO kumosi myös markkinaoikeuden ratkaisun velvoittaa Energiavirasto korvaamaan Gasum Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Lisätiedot: johtava juristi Nora Kankaanrinta, puh. 029 5050 076, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035 ja ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011, spostit: [email protected].

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2024:49 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote