Hyppää sisältöön

Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 3,7 miljoonaa tonnia vuonna 2023

Julkaisuajankohta 3.4.2024 17.28
Tiedote

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2023. Päästöt pienenivät 19,2 % vuoden 2022 päästömäärästä.

Maakaasun kulutus kasvoi 5,3 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 37,5 % ja kivihiilen kulutus laski 50,6 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus pysyi edellisvuoden tasolla.

Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä, sähkön kulutus ja kotimaisen sähkön tuotanto. Energian kokonaiskulutus pysyi vuonna 2023 vuoden 2022 kulutuksen tasolla. Ydinvoimalla tuotettu sähkö lisääntyi kolmanneksella ja sähkön nettotuonti väheni merkittävästi.

Kuva: Päästöjen kehitys vuosina 2013-2023

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien laitosten on toimitettava edellisen vuoden päästöjä koskeva todennettu päästöselvitys maaliskuun 31. päivään mennessä. Vuoden 2023 osalta 506/507 laitosta toimitti päästöselvityksen määräaikaan mennessä. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu.

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2023 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2023 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2023 (excel)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2023 (pdf)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2023 (excel)
Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2023 (excel)
Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2023 (pdf)

Lisätiedot

Yli-insinööri Tiina Rautalin, puh 029 5050 036
Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

2024 Päästökauppa Tiedote