Hyppää sisältöön

Vattenfall AB ja Vattenfall Oy rikkoivat markkinamanipulaation kieltoa

Julkaisuajankohta 29.2.2024 11.57
Tiedote

Energiavirasto katsoo, että Vattenfall AB ja Vattenfall Oy ovat rikkoneet REMIT-asetuksen markkinamanipulaatiota koskevaa kieltoa. Energiavirasto ei esitä yrityksille seuraamusmaksua. Energiavirasto tutki yhtiöiden sähkön vuorokausimarkkinoille vuonna 2022 jättämiä virheellisiä osto- ja myyntitarjouksia.

Energiaviraston 27.2.2024 antaman päätöksen mukaan Vattenfall AB ja Vattenfall Oy ovat rikkoneet REMIT-asetuksen 5 artiklan kieltoa manipuloida sähkön tukkumarkkinoita. 

Vattenfall AB oli toteuttanut Vattenfall Oy:n toimeksiannosta tutkinnan kohteena olevat liiketoimet jättämällä virheellisiä osto- ja myyntitarjouksia sähkön vuorokausimarkkinalla kolmena eri ajankohtana: 4.5.2022, 29.6-1.7.2022 ja 14.10.2022. Energiaviraston päätöksen mukaan virheelliset tarjoukset olivat REMIT-asetuksen 2 artiklan mukaisesti antaneet vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. Tämän vuoksi yhtiöiden katsotaan rikkoneen 5 artiklan kieltoa manipuloida markkinoida. 

Energiavirasto päätti kuitenkin olla esittämättä yhtiöille seuraamusmaksua, koska Vattenfall Oy:n ja Vattenfall AB:n toiminnasta ei ole käynyt ilmi seikkoja, jotka osoittaisivat yhtiöiden toimineen tahallisesti tai huolimattomasti. 

Tutkinta käynnistyi Energiaviraston kiinnitettyä huomiota Vattenfall AB:n osto- ja myyntitarjouskäyttäytymiseen sähkön vuorokausimarkkinalla vuonna 2022. Tutkinta koski Vattenfall Oy:n toimeksiannosta Vattenfall AB:n suorittamia virheellisiä tarjouksia Suomen tarjousalueelle. 

Energiaviraston päätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Energiavirasto valvoo Suomessa energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (REMIT-asetus) noudattamista. Asetuksessa kielletään sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinamanipulaatio sekä velvoitetaan markkinatoimijat julkaisemaan hallussaan oleva sisäpiiritieto. Energiaviraston lisäksi energian tukkumarkkinoilla tehtyjä liiketoimia ja tarjouksia seuraavat Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER sekä markkinapaikkojen omat markkinavalvontayksiköt.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Lasse Pollari, p. 029 5050 198 ja johtaja Antti Paananen, p. 029 5050 013. Sähköpostit: [email protected].

Päätös energian tukkumarkkinoiden manipulaatiota koskevassa asiassa liittyen virheellisiin tarjouksiin sähkön vuorokausimarkkinalla (pdf)
 

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote