Hyppää sisältöön

Ohjeita kestävyysjärjestelmän hakemiseen alle 2 MW:n biokaasulaitoksille

Julkaisuajankohta 22.2.2024 13.12
Tiedote

Vuoden alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat toiminnanharjoittajat, joiden laitosten kokonaislämpöteho on alle 2 MW.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (”kestävyyslaki”, 393/2013) 1.1.2024 voimaan tulleella muutoksella tarkennettiin kaasumaisiin biomassapolttoaineisiin sovellettavia kestävyyskriteereitä, kun niitä käytetään sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa laitoksissa, joiden kokonaislämpöteho on alle 2 megawattia. Muutoksen myötä myös sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, ”sähköverolaki”) mukaiset verovelvolliset toiminnanharjoittajat voivat hakea kestävyysjärjestelmän hyväksyntää Energiavirastolta.  

Vuoden 2024 aikana tuotetut, valmistetut tai käytetyt biokaasuerät ja niiden raaka-aine-erät voi osoittaa kestäviksi, jos toimittaa hyväksymishakemuksen Energiavirastolle viimeistään 31.12.2025. Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pystyä osoittamaan, että sillä on ollut käytössä asianmukaiset menettelyt kestävyyskriteereiden täyttymisen varmistamiseksi ja erä on luotettavasti kirjattu ainetaseeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa tuotetun biokaasun määrästä ja sen raaka-aineista. 

Energiavirasto tulee antamaan lisäohjeistusta rajoitetun kestävyysjärjestelmän hakemisesta ja muun muassa todentamisvaatimuksista kevään edetessä. Jos toiminnanharjoittajan täytyy osoittaa kestävyys jo ennen sitä esimerkiksi verotusta varten, voi hakemuslomakkeen täyttää ja toimittaa Energiavirastolle. 

Hyväksymishakemuksen jättäminen Energiavirastolle 

Energiavirasto lisää alle 2 MW:n biokaasulaitoksille tarkoitetun rajoitetun kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemuslomakkeen Energiaviraston verkkosivuille. Hakemuksen täyttöohjeet löytyvät lomakkeelta ja hakemukseen sovelletaan soveltuvin osin Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjetta ja prosessiohjetta. Ohjeet tullaan päivittämään keväällä 2024 alle 2 MW:n laitokset huomioiden. 

Hakemuslomake lähetetään sähköpostilla osoitteeseen [email protected] ja kopiona [email protected], otsikolla "Kestävyysjärjestelmän rajoitettu hyväksymishakemus”. Energiavirasto voi täydennyttää hakemusta hakemuskäsittelyn aikana. Toiminnanharjoittaja voi myös oma-aloitteisesti täydentää hakemustaan.

Hakemuksen liitteet voi toimittaa jälkikäteen 

Kokonaislämpöteholtaan alle 2 MW:n laitosten hyväksymishakemukseksi riittää aluksi ohjeiden mukaisesti täytetty hakemuslomake ilman liitteitä. Näiden laitosten kohdalla hyväksymishakemuksen vireilletulo ei edellytä todentajan lausunnon liittämistä hakemukseen. Toiminnanharjoittaja voi silti halutessaan sopia laitoskäynnistä ja todentamisesta ennen hyväksymishakemuksen jättämistä, ja liittää mukaan todentajan lausunnon. Kestävyysjärjestelmän tarkastamisen tiheydestä ja todentamisesta määrätään tarkemmin hyväksymispäätöksessä. 

Toiminnanharjoittajan on sisällytettävä hakemukseen lyhyt kuvaus yksinkertaisesta ainetaseesta, mutta sen voi toimittaa myös jälkikäteen. Energiavirasto tulee kevään aikana laatimaan valmiin ainetasepohjan alle 2 MW:n laitoksille ja suosittelemme käyttämään Energiaviraston asiakirjapohjaa. 

Lisätietoja 

Johtava asiantuntija Mari Tenhovirta, mari.tenhovirta(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 027 

Juristi Anni Kuismin, anni.kuismin(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 024 

2024 Tiedote Uusiutuva Energia