Hyppää sisältöön

Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2024–31.10.2025

Julkaisuajankohta 11.4.2024 8.54 | Julkaistu suomeksi 11.4.2024 klo 9.00
Tiedote

Energiaviraston antaman päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 2024–2025. Päätöksen taustalla olevan selvityksen perusteella Valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ole ylittymässä.

Energiavirasto antoi 9.4. päätöksen siitä, ettei tehoreservin hankinnalle ole tarvetta tulevalle kaudelle 1.11.2024–31.10.2025. Tehoreservilain nojalla Energiaviraston tehtävänä on arvioida vähintään kahden vuoden välein sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservikapasiteetin tarvetta.

Tehoreservin mitoitus pohjaa Valtioneuvoston tavoitetasoon toimitusvarmuudesta

Tarvittavan tehoreservin määrän mitoituksessa käytetään Valtioneuvoston vahvistamaa sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoa, joka on enintään 2,1 tunnin tehovajeen odotusarvo vuodessa. Tehovajeen odotusarvolla tarkoitetaan sitä, kuinka monena tuntina vuodessa markkinoilla tarjolla oleva sähköteho ei riitä kattamaan kaikkea kysyntää.

Tehoreservin määrän arvioimisessa Energiavirasto käytti Afry Management Consulting Oy:n vuonna 2023 laatimaa selvitystä sähkötehon riittävyydestä. Selvityksen perusteella Valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ylity kaudella 2024–2025.

Tehoreservin tarve laskenut investointien myötä

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönotto huhtikuussa 2023 sekä osaltaan myös tuulivoimakapasiteetin runsas kasvu ovat laskeneet merkittävästi tehovajeen odotusarvoa ja näin vähentäneet myös tehoreservin tarvetta. Lisäksi vuonna 2025 käyttöönotettava Suomen ja Ruotsin välinen Aurora Line -vaihtosähköyhteys parantaa edelleen sähkötehon riittävyyttä Suomessa.

Lisätiedot

Asiantuntija Henri Hämäläinen, 029 5050 145, [email protected]

Päätös tehoreservin määrästä kaudelle 1.11.2024–31.10.2025 (pdf)

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote