Hoppa till innehåll

Energimyndigheten skaffar inte effektreservkapacitet för perioden 1.11.2024–31.10.2025

Utgivningsdatum 11.4.2024 8.54 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 8.06
Pressmeddelande

Enligt Energimyndighetens beslut finns det inget behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 2024–2025. Enligt utredningen som ligger till grund för beslutet kommer den av statsrådet fastställda målnivån för leveranssäkerheten för el inte att överskridas.

Energimyndigheten meddelade den 9 april ett beslut om att det inte finns behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 1.11.2024–31.10.2025. Med stöd av effektreservlagen ska Energimyndigheten med minst två års mellanrum bedöma behovet av effektreservkapacitet som säkerställer balansen mellan elproduktionen och elförbrukningen.

Dimensioneringen av effektreserven grundar sig på statsrådets målnivå för leveranssäkerheten

Vid dimensioneringen av behövlig effektreserv används den av statsrådet fastställda målnivån för elleveranssäkerheten, som är det förväntade värdet av effektunderskottet på högst 2,1 timmar per år. Med ett förväntat effektunderskott avses hur många timmar per år den eleffekt som erbjuds på marknaden inte räcker till för att täcka all efterfrågan.

Vid bedömningen av effektreservens belopp använde Energimyndigheten Afry Management Consulting Oy:s utredning om eleffektens tillräcklighet år 2023. Enligt utredningen överskrids inte den av statsrådet fastställda målnivån för elleveranssäkerheten under perioden 2024–2025.

Behovet av effektreserv har minskat i och med investeringar

Ibruktagandet av kärnkraftverket Olkiluoto 3 i april 2023 och delvis också den betydande ökningen i vindkraftskapaciteten har avsevärt minskat det förväntade effektunderskottets värde och därmed också minskat behovet av effektreserv. Dessutom kommer Aurora Line-förbindelsen mellan Finland och Sverige som tas i bruk år 2025 att ytterligare förbättra eleffektens tillräcklighet i Finland.

Mer information

Henri Hämäläinen, 029 5050 145, [email protected]

Beslut om effektreservens storlek för perioden 1.11.2024–31.10.2025 (pdf, på finska)

2024 El- och naturgasmarknaden Nyhet