Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Älypuhelimet ja tabletit saavat kiertotalous- ja energiatehokkuusvaatimuksia

Älypuhelimet ja tabletit saavat energiamerkinnän ja ekosuunnitteluvaatimuksia liittyen mm. tuotteiden korjattavuuteen, purettavuuteen, kestävyyteen sekä kierrätettävyyteen. Valmistuneen esiselvityksen pohjalta varsinaisen asetuksen valmistelu on käynnistynyt.

Tiedote 2.9.2021
Lamppujen energiamerkintä muuttuu – siirtymä voi hämmentää kuluttajia

Lamppujen energiamerkit uudistuvat 1.9. alkaen. Tavarantoimittajilla ja kaupoilla on verrattain pitkä 18 kuukauden siirtymäaika merkintöjen muuttamiseen. Tästä johtuen tuotteista voi löytää uuden tai vanhan energiamerkin. Tämä voi hämmentää kuluttajia, sillä uudella merkillä varustettu tuote voi vaikuttaa energiatehottomammalta kuin vanhalla merkillä varustettu tuote, vaikka tuotteet olisivat yhtä energiatehokkaita.

Tiedote 30.8.2021
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot eli datahub-ehdot. Fingrid Datahub Oy tarjoaa keskitetyn tiedonvaihdon palvelua Energiaviraston vahvistamilla ehdoilla 21.2.2022 alkaen.

Tiedote 25.8.2021
Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksesta

Energiavirasto on 13.7.2021 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanemiseksi. Suositusten mukaisesti vähittäismyyjä vastaisi kokonaisuudessaan yhteislaskutuksesta ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta. Selkeä malli auttaisi asiakkaita hyödyntämään paremmin kulutusjouston tapaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. 

Tiedote 17.8.2021
Valvontamenetelmien päivittäminen käynnistyy lakimuutosten voimaantulon jälkeen

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Lakimuutokset antavat Energiavirastolle uusia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Tämän perusteella Energiavirasto on käynnistänyt valvontamenetelmien tarkastelun yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta.

Tiedote 5.8.2021
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2020

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Tiedote 12.7.2021
Tärkeä muistutus Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaille

Energiavirasto muistuttaa Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n asiakkaita tekemään välittömästi sähkösopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa, jotta vältytte sähköjen katkaisulta. Lainsäädännössä verkkoyhtiöille asetettu velvoite varmistaa sähkön toimitus kuluttajille on päättymässä, jonka jälkeen verkkoyhtiöillä on oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu.

Tiedote 7.7.2021
Energiavirasto vahvisti ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määräksi 2,6 prosenttiyksikköä

Energiavirastolle on annettu tehtäväksi vahvistaa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määrä 30.6.2021, samana päivänä voimaan tulleen jakeluvelvoitelain muutoksen mukaisesti. Energiavirasto vahvisti ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määräksi 2,6 prosenttiyksikköä jakeluvelvoitteesta.

Tiedote 30.6.2021
Liikenteen infrastruktuurituen tukihuutokaupan 2021 tulokset on julkaistu

Neljännen ja nykyisen asetuksen puitteissa viimeisen liikenteen infratuen tukihuutokaupan tulokset on julkistettu. Energiavirasto järjesti huhtikuussa 2021 neljännen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurintukea koskevan huutokaupan. Huutokaupan kohteena oli 5,5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 280 tarjousta. Tarjouksia hyväksyttiin yhteensä 105 kappaletta, yhteensä 5,35 miljoonaa euroa vastaavan tukisumman edestä.

Tiedote 23.6.2021
Vuoden 2020 jäännösjakauma julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Tiedote 22.6.2021
Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Datahubin hinnoittelun valvontamenetelmä muuttuu

Energiavirasto on muuttanut vahvistuspäätöstä keskitetyn tiedonvaihdon hinnoittelun valvontamenetelmästä valvontajaksoille 21.2.2022 –31.12.2023 ja 1.1.2024 –31.12.2027.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen vahvistamisesta

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista, kuuleminen on avoinna 30.9.2021 saakka.