Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Energiaviraston järjestelmä kuluttajien sähköhyvitystä koskevien hakemusten jättämistä varten on avattu

Energiavirasto on avannut kuluttajien käyttöön järjestelmän, jonka avulla kuluttajat voivat hakea Energiavirastolta päätöstä, jos sähköhyvityksen maksamisessa on tapahtunut virhe.

Tiedote 2.5.2023
Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024

Energiaviraston päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024.

Tiedote 28.4.2023
Viime vuoden päästöoikeudet jaettu – 2023 oikeudet kirjaukseen toukokuussa

Energiavirasto on jakanut vuoden 2022 päästöoikeudet laitosten päästöoikeustileille. Vuoden 2023 päästöoikeusmäärät, jotka eivät muutu tuotantotasoraportoinnin myötä, pyritään kirjaamaan toukokuun aikana.

Tiedote 28.4.2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Tiedote 27.4.2023
Uudet energian alkuperätakuutuotteet ilmestyneet markkinoille

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät hyvin liikkeelle ja tämä näkyy eri alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti. Energiavirasto on koostanut yhteenvedon kolmessa eri alkuperätakuurekisterissä tehdyistä tapahtumista rekisterien ylläpitäjien virastolle toimittamien tietojen pohjalta.

Tiedote 24.4.2023
Valvontakirjeet ja tiedustelut osaksi markkinavalvonnan käytäntöjä

Energiaviraston markkinavalvontatiimi on kehittänyt markkinavalvonnan käytäntöjään. Vaikutuksiltaan vähäisten virheellisten tarjousten osalta on otettu käyttöön valvontakirje, eikä kyseisissä tapauksissa tehdä päätöstä. Energiavirasto lähettää toisinaan toimijoille myös markkinatapahtumiin liittyviä tiedusteluja, joilla on tarkoitus lisätä ymmärrystä ja selventää usein monimutkaisia kokonaisuuksia.

Tiedote 24.4.2023
Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista on oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

Tiedote 21.4.2023
Suljettu paperitehdas ei ollut oikeutettu päästökaupan kompensaatiotukeen

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi UPM-Kymmene Oyj:n valituksen Energiaviraston antamasta kielteisestä tukipäätöksestä, joka koski Kaipolan paperitehdasta.

Tiedote 20.4.2023
Energiavirasto ja Motiva: Yritykset investoivat yhä enemmän energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen

Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen on yhä tärkeämpää energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville yrityksille. Vihdoin sähköistymiseen liittyvät investoinnit näkyvät lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Myös aurinkosähkö, kysyntäjousto ja tuulivoima kasvattavat suosiotaan.

Tiedote 6.4.2023
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 2022

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2022. Päästöt pienenivät 6,4 % vuoden 2021 päästömäärästä. Vuosien 2013-2022 päästöjen kehitys on esitetty linkistä löytyvässä liitteessä.

Tiedote 3.4.2023
Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen päätösluonnoksesta tehoreservin määräksi kaudelle 1.11.2023–31.10.2024

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua Energiaviraston päätösluonnoksesta tehoreservin määräksi kaudelle 1.11.2023–31.10.2024. Lausunnot tulee olla toimitettuna Energiavirastolle 12.4.2023 mennessä.