Hyppää sisältöön

Uusiutuvan energian tarjouskilpailusta tukea seitsemälle hankkeelle - hyväksyttyjen tarjousten keskihinta 2,5 euroa/MWh

Julkaisuajankohta 27.3.2019 10.00
Tiedote

Energiavirasto on tehnyt päätökset uusiutuvan energian tuen teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun jätetyistä tarjouksista. Kaikki virastoon saapuneet 26 tarjousta koskivat tuulivoiman tuotantoa. Myönteinen päätös annettiin seitsemälle ja kielteinen 19:lle hankkeelle. Hankkeet hyväksyttiin edullisuusjärjestyksessä. Kaikki hyväksytyt hankkeet täyttivät tarjouskilpailun osallistumisen ennakkoedellytykset.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston tiedote

Myönteisen päätöksen saivat: Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy:n Kestilän Kokkonevan Tuulivoima (Kestilä), CPC Finland Oy:n Lakiakangas 3 (Isojoki ja Kristiinankaupunki), Puhuri Oy:n Parhalahti (Pyhäjoki), Puhuri Oy:n Hankilanneva (Haapavesi), Kalax Vindkraft Ab/Oy:n Kalax (Närpiö), Tuuliwatti Oy:n Tuuliwatti Simo Leipiö III (Simo) ja Tuulipuisto Oy Hirvinevan Hirvineva-Liminka (Liminka). Tarkemmat tiedot hankkeista löytyvät Energiaviraston verkkosivuilta, jonne on linkki tiedotteen lopussa.

Voittaneiden hankkeiden tarjousten (preemio) keskihinta oli 2,49 €/MWh. Alin hyväksytty tarjous oli 1,27 €/MWh ja korkein hyväksytty tarjous 3,97 €/MWh. Tarjotun sähkön määrän vuosituotannon perusteella painotettuna hyväksyttyjen tarjousten hinta oli 2,58 €/MWh. Hävinneiden tarjousten keskihinta oli 8,52 €/MWh.

Tarjouskilpailu oli avoin tuuli-, aurinko- ja aaltovoimalle sekä biomassaan ja biokaasuun perustuvalle sähkön tuotannolle. Tarjouksia voitiin hyväksyä enintään 1,4 terawattitunnin sähkön vuosituotannolle. Hyväksyttyjen hankkeiden vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh.

Kukin myönteisen tukipäätöksen saanut sähkön tuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemion (pay-as-bid). Preemio maksetaan täysimääräisenä sähkön kolmen kuukauden markkinahinnan keskiarvon ollessa enintään yhtä suuri kuin viitehinta, joka on 30 euroa/MWh. Markkinahinnan ylittäessä viitehinnan, tuki muuttuu liukuvaksi. Tukea ei makseta, kun markkinahinta on suurempi kuin viitehinnan ja hyväksytyn preemion summa.

Tukea maksetaan 12 vuoden ajan. Tukiaika alkaa viimeistään kolme vuoden kuluttua hyväksymispäätöksen antamisesta. Preemiojärjestelmästä aiheutuu valtiolle enimmillään 3,5 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Se on vain alle 5 prosenttia siitä, kuinka paljon syöttötariffijärjestelmästä aiheutuu valtiolle kustannuksia saman suuruisesta sähkön tuotannosta vuosittain.

Tarjouskilpailun ja syöttötariffijärjestelmän kustannuksia ei voi kuitenkaan suoraviivaisesti vertailla, koska syöttötariffijärjestelmän käynnistämisen jälkeen uusiutuvan energian teknologinen kehitys on ollut nopeaa, mikä on johtanut tuotantokustannusten alenemiseen. Lisäksi syöttötariffijärjestelmä vauhditti osaltaan erityisesti tuulivoimarakentamisen hankekehitystä, mistä osoituksena oli tarjousten suuri määrä.  

Uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailun järjestämisestä linjattiin valtioneuvoston hyväksymässä energia- ja ilmastostrategiassa joulukuussa 2016. Tarjouskilpailua koskeva hallituksen lakiesitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2017 ja se hyväksyttiin kesäkuussa 2018. Energiavirasto järjesti tarjouskilpailun loppuvuodesta 2018.  

Hyväksytyt ja hylätyt päätökset on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla

TEM:n tiedotustilaisuus 20.6.2018: Uusiutuvan sähkön tuotannon kilpailutus toteutuu syksyllä.

Lisätiedot

  • Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, Energiavirasto, puh. 029 5050 111, [email protected]
  • Johtaja Pekka Ripatti, Energiavirasto, puh. 029 5050 075, [email protected]
  • Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 5064 815, [email protected]
Tiedote Uusiutuva Energia