Hyppää sisältöön

Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021

Julkaisuajankohta 1.4.2022 15.22
Tiedote

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2021. Päästöt kasvoivat 3,8 prosenttia vuoden 2020 päästömäärästä.

Maakaasun kulutus laski 1,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 13,6 prosenttia ja kivihiilen kulutus kasvoi 13,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiilen kulutuksen kasvuun vaikuttivat muun muassa edellisvuotta kylmempi sää sekä maakaasun korkea markkinahinta. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus kasvoi 13,6 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

 

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2021 osalta 513/514 laitosta ilmoitti tiedot aikataulussa. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle. Vuoden 2021 todennettuja päästöjä vastaavat päästöoikeudet on palautettava 30.4. mennessä.

Lisätiedot: johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041 ja ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011, spostit: [email protected].
 

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2021 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2021 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2021 (excel)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2021 (pdf)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2021 (excel)
Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2021 (excel)
Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2021 (pdf)
 

Päästökauppa Tiedote