Hoppa till innehåll

Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp ökade med 0,7 miljoner ton 2021

Utgivningsdatum 1.4.2022 15.22 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 13.46
Pressmeddelande

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 20,3 miljoner ton 2021. Utsläppen ökade med 3,8 procent jämfört med utsläppen 2020.

Förbrukningen av naturgas minskade med 1,0 procent jämfört med året innan (beräknad som energimängd). Förbrukningen av torv minskade med 13,6 procent och förbrukningen av stenkol ökade med 13,9 procent jämfört med året innan. Ökningen i förbrukningen av stenkol påverkades bland annat av att vädret var kallare än året innan och marknadspriset på naturgas högt. Förbrukningen av förnybara bränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna ökade med 13,6 procent jämfört med nivån året innan.

Utvecklingen av utsläppen påverkas av bland annat variationer i efterfrågan på uppvärmningsenergi till följd av vädret samt de nordiska ländernas vattenläge som särskilt inverkar på börspriset på el och därigenom även på efterfrågan på separat elproduktion.


Alla företag som omfattas av lagen om utsläppshandel ska senast den 31 mars lämna en verifierad rapport till unionsregistret om föregående års koldioxidutsläpp. För 2021 lämnade 513/514 företag rapporten inom utsatt tid. De uppgifter som saknas uppdateras i bilagorna när de har lämnats till Energimyndigheten. De utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläppen 2021 ska återlämnas senast den 30 april.

Mer information: Tuulia Lepistö, direktör, tfn 029 5050 041, och Simo Nurmi, överdirektör, tfn 029 5050 011, e-postadresser: [email protected].
 

Utveckling av utsläppen 2013–2021, statistiken finns på finska
 

Nyhet Utsläppshandel