Hyppää sisältöön

Kuuleminen voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Julkaisuajankohta 24.6.2024 12.45
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (valvontalaki, 590/2013) 10 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa verkonhaltijan noudatettaviksi liittämispalvelun ehdot ennen niiden käyttöönottamista. Valvontalain 10 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan järjestelmävastuun piiriin kuuluvien palvelujen ehdot. 

Fingrid Oyj on 14.6.2024 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV 2024 ja sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2024. Ehtoihin ehdotetut olennaiset muutokset on esitetty vahvistuspyynnössä.

Energiavirasto varaa Fingrid Oyj:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden lausua Fingrid Oyj:n voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista ennen vahvistuspäätöksen laatimista.

Lausunto pyydetään toimittamaan 16.8.2024 mennessä joko lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyydämme käyttämään lausunnon viitteenä asianumeroa 3102/040303/2024. Mikäli lausunnossa on tietoja, jotka katsotte salassa pidettäväksi, pyydämme merkitsemään ne selkeästi lausuntoon ja toimittamaan erikseen myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätietoja asiassa antaa 5.7.2024 asti ja jälleen 15.7.2024 alkaen juristi Lasse Lund (puh. 029 5050 156, [email protected]) sekä 8.-12.7.2024 juristi Maija Kunnas (puh. 029 5050 090, [email protected])

Lausuntopyyntö

Lausu lausuntopalvelussa

Liitteet

Saatekirje Energiavirastolle 14.06.2024
Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitetut voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2024
Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitetut voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2024 muutosmerkinnöin
Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitetut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2024
Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitetut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2024 muutosmerkinnöin

2024 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot