Hyppää sisältöön

Kuuleminen koskien Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja (VPE2024)

Julkaisuajankohta 31.5.2024 12.26
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä jakeluverkkoyhtiöiden sähköntuotannon siirtopalvelujen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 4.7.2024.

Energiateollisuus ry on laatinut uudet yleiset verkkopalveluehdot (VPE2024) sähköverkonhaltijoille. Yhteensä 69 jakeluverkonhaltijaa on lähettänyt Energiavirastolle 30.5.2024 mennessä pyynnön ehtojen vahvistamisesta verkonhaltijan noudatettavaksi. 

Energiavirasto järjestää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 12 a §:n toisen momentin mukaisesti ennen kyseisen lain 10 §:ssä tarkoitettujen vahvistuspäätösten antamista julkisen kuulemisen, jossa vahvistuspäätöksen kohteena oleville toiminnanharjoittajille, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille varataan mahdollisuus lausua näkemyksensä vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien menetelmien ja ehtojen sisällöstä (Liitteet).

Lausunnot on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 4.7.2024 lausuntopalvelun kautta. 

Huomaattehan, että lausuntopalveluun toimitetut lausunnot ovat julkisia. Mikäli lausunnossa on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan ne erikseen Energiavirastolle osoitteeseen [email protected]. Lausunnon yhteydessä tulee tällöin mainita diaarinumero 2273/040301/2024. Pyydämme toimittamaan tällaisista asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätietoja asiassa antaa 28.6.2024 asti juristi Fanny Hovi (puh. 029 5050 084, [email protected]) ja 1.-4.7.2024 juristi Lasse Lund (puh. 029 5050 156, [email protected]).

Kuulemiskirje

Lausuntopalvelu.fi

Liitteet

VPE2024
Vahvistuspäätösluonnos
Vertailu ehtojen välillä: VPE2019 ja VPE2024 

2024 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot