Hyppää sisältöön

Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston käyttöehtojen vahvistuspäätöksestä ja käyttöehdoista

Julkaisuajankohta 7.5.2024 15.23
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Floating LNG Terminal Finland Oy:n vuoden 2025 terminaalisääntöjen vahvistuspäätösluonnoksesta. Kuuleminen on avoinna 28.5.2024 asti.

Floating LNG Terminal Finland Oy (jäljempänä myös FLTF) on 16.4.2024 Energiavirastolle sähköpostitse lähettämässään käsittelypyynnössä pyytänyt Energiavirastolta vahvistusta käsittelypyynnön yhteyteen liitetyille terminaalisäännöille määräajaksi 1.1.2025-1.1.2026. Siltä osin kuin käyttöehdot koskevat LNG-terminaalilaivan kapasiteetin ja palvelujen varaamista ajanjaksolla 1.1.2025-1.1.2026, ne tulisivat kuitenkin sovellettavaksi jo siitä alkaen, kun terminaalikäyttäjät voivat alkaa varata kapasiteettia edellä mainitulle ajanjaksolle. Kapasiteetinjaon aikataulu on kuvattu liitteessä 9 (Annex 9 - Capacity Allocation Procedure and Annual Service Schedule timeline).

Floating LNG Terminal Finland Oy:n Energiavirastolle 16.4.2024 esittämän ja tarkennusten 26.4.2024 mukaan muutokset verrattuina tällä hetkellä voimassa oleviin käyttöehtoihin ovat: 

General Terms and Conditions:

 • Kaasuvuodet muutettu kalenterivuosiksi
 • Terminaalioperaattorin mahdollisuus vapauttaa terminaalikäyttäjä vaatimuksesta esittää Hull and machinery -vakuutus. Ehto voi tulla sovellettavaksi tilanteessa, jossa laivan omistaja vakuuttaa itse laivansa ja pystyy tämän tyydyttävästi näyttämään.
 • Hinnaston päivittäminen

Terminal Rules:

 • Poistettu viittaukset Viroon terminaalin sijaintipaikkana
 • Lisätty lisäpalveluna Adjusted Late Spot Slot (luku 8.6.17)
 • Kaasuvuodet muutettu kalenterivuosiksi ja laskettu uudet määräajat kalenterivuoteen perustuen
 • Lisätty määräaika peruuttaa Reloading Service -palvelu ja määritelty sakko (”penalty”) määräaikaa myöhemmin tehtyä peruutusta varten
 • Lisätty Extension Service -palvelu (luvut 4.3 ja 9.7)
 • Annex 2 (Terminal information exchange system manual) poistettu tarpeettomana ja lisätty tilalle uusi Annex 2 (Form of Extension Service Request)
 •  Korjattu tarpeellisin osin dokumentin kieliasua

Joint Terminal Use Rules:

 • Kaasuvuodet muutettu kalenterivuosiksi

Annex 6 (Calculation of Guarantees and Penalties):

 • Kaasuvuodet muutettu kalenterivuosiksi
 • Lisätty Reloading Service -palvelun myöhästynyttä peruutusta koskeva sakko 

Lisäksi hinnoittelun osalta on lisätty Extension Service hinnoittelu (0,13 eur/mwh) sekä laivakäyntikohtainen kulu riippuen laivan koosta. 

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden lausua vahvistuspäätösluonnoksesta. 

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 28.5.2024 klo: 16.15 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja kopiona [email protected] [email protected]. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 1993/050304/2024.

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Tiina Karppinen ([email protected]) ja juristi Buket Hertti ([email protected]).

Päätösluonnos ehdotetuista terminaalisäännöistä 2025
General Terms and Conditions, clean
General Terms and Conditions, comparison
Terminal rules, clean
Terminal Rules, comparison
Joint Terminal Use Rules, clean
Joint Terminal Use Rules, comparison
Annex 6 Calculation of Guarantees and penalties, clean
Annex 6 Calculation of Guarantees and penalties, comparison
Annex 9 Capacity Allocation Procedure and Annual Service Schedule Timeline

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot