Hyppää sisältöön

Kuuleminen Datahubin sähkömarkkinaosapuolia koskevista palveluehdoista

Julkaisuajankohta 19.6.2024 9.51
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon (jäljempänä Datahub) palvelujen ehdot.

Fingrid Datahub Oy on 12.6.2024 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan Fingrid Datahub Oy:n sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun sähkömarkkinaosapuolia koskevat päivitetyt palveluehdot. Ehtoihin ehdotetut olennaiset muutokset on esitetty vahvistuspyynnössä.

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen vahvistuspäätöksen laatimista.

Lausunto pyydetään toimittamaan 16.8.2024 mennessä joko lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyydämme käyttämään lausunnon viitteenä asianumeroa 3050/040304/2024. Mikäli lausunnossa on tietoja, jotka katsotte salassa pidettäväksi, pyydämme merkitsemään ne selkeästi lausuntoon ja toimittamaan erikseen myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätietoja asiassa antaa 5.7.2024 asti juristi Lasse Lund (puh. 029 5050 156, [email protected]) ja 8.7.2024 alkaen juristi Maija Kunnas (puh. 029 5050 090, [email protected]).

Lausuntopyyntö

Lausu lausuntopalvelussa

Liitteet

Fingrid Datahub Oy:n 12.6.2024 päivätty vahvistuspyyntö

Sähkömarkkinaosapuolen palvelusopimus 2025 liitteineen

2024 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot