Hyppää sisältöön

Kuuleminen Datahubin Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista

Julkaisuajankohta 19.6.2024 9.57
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot.

Fingrid Datahub Oy on 12.6.2024 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan Fingrid Datahub Oy:n Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehdot. Virasto on 18.5.2022 vahvistanut Fingrid Oyj:n noudatettavaksi Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehdot. Fingrid Datahub Oy esittää nyt muutoksia vahvistettuihin ehtoihin. Fingrid Datahub Oy esittää poistettavaksi tiedonvaihtosopimuksen kohtaa 15.2, joka koskee vuonna 2021 käsittelyssä ollutta vahvistamismenettelyä.

Muulla verkonhaltijalla tarkoitetaan näissä ehdoissa verkonhaltijaa, jolla ei ole hallinnassaan jakeluverkkoa, mutta jonka sähköverkossa on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa, sekä kiinteistönhaltijaa, jonka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko muodostaa mittausalueen, jolla on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa sähkömarkkinalain 75 a §:n mukaisesti.

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista.

Lausunto pyydetään toimittamaan 16.8.2024 mennessä joko lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyydämme käyttämään lausunnon viitteenä asianumeroa 3057/040304/2024. Mikäli lausunnossa on tietoja, jotka katsotte salassa pidettäväksi, pyydämme merkitsemään ne selkeästi lausuntoon ja toimittamaan erikseen myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätietoja asiassa antaa 5.7.2024 asti juristi Lasse Lund (puh. 029 5050 156, [email protected]) ja 8.7.2024 alkaen juristi Maija Kunnas (puh. 029 5050 090, [email protected]).

Lausuntopyyntö

Lausu lausuntopalvelussa

Liitteet

Fingrid Datahub Oy:n 12.6.2024 päivätty vahvistuspyyntö

Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimus 2025 liitteineen

2024 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot