Tiedotteet

Runsaasti tukitarjouksia Energiaviraston järjestämässä kilpailutuksessa tuesta liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri-investoinneille

Tieliikenne sähköistyy vauhdilla. Pääasiassa ajoneuvoja ladataan kodeissa, työpaikoilla ja varikoilla. Niitä täydentämään tarvitaan kuitenkin julkisia latauspisteitä riittävästi suhteessa sähköautojen määrään. Latauspisteiden tulee olla kertaluokkaa tehokkaampia kuin kodeissa sekä työpaikoilla ja julkisen latauksen tulisi kattaa koko Suomi.

Tiedote 31.3.2023
Euroopan komissio hyväksyi takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen maksamisen valtiontukena

Komission hyväksyntä mahdollistaa sen, että sähköyhtiöt voivat alkaa maksaa sähköhyvityksiä asiakkailleen. Myöhäisen hyväksynnän vuoksi sähköhyvityksen ensimmäisen erän maksaminen voi viivästyä joissakin sähköyhtiöissä.

Tiedote 23.3.2023
Komissio ehdottaa uudistuksia sähkön markkinamalliin

Euroopan komissio julkaisi 14.3.2023 lainsäädäntöehdotuksia sähkön markkinamallin uudistamiseksi. Komission tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajalaskujen riippuvuutta vaihtelevista fossiilisten polttoaineiden hinnoista, suojella kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

Tiedote 22.3.2023
Muistutus vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden peruuttamisen määräajasta

Energiavirasto muistuttaa, että vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytysten alkuperätakuiden peruuttaminen tulee tehdä lämmön alkuperätakuurekisterissä viimeistään 31.3.2023.

Tiedote 17.3.2023
Energiavirasto on julkaissut lisätietoa sähköhyvityslainsäädännöstä sähköyhtiöille

Energiavirasto on laatinut alustavat tulkinnat eräisiin virastolle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät sähköhyvityslainsäädäntöön.

Tiedote 16.3.2023
Energiaviraston Sähköhyvitys-järjestelmä on nyt avattu yritysten käyttöön

Energiavirasto on avannut sähköyhtiöiden käyttöön Sähköhyvitys-järjestelmän, jossa sähkönmyyjät voivat ensivaiheessa jättää hakemuksen luvasta sähköhyvityksen maksuaikatauluista poikkeamiselle.

Tiedote 9.3.2023
Energiavirasto on julkaissut ohjeita sähköhyvitystä saaville kuluttajille

Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö tulevat voimaan 6.3.2023. Energiavirasto on julkaissut ohjeita kuluttajille ja sähkönmyyjille verkkosivuillaan sähköhyvitykseen liittyen.

Tiedote 3.3.2023
Verkkovalvontamenetelmissä toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus keskeisinä tekijöinä seuraavalla menetelmäjaksolla

Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031. Energiavirasto julkaisee muutosehdotukset suuntaviivoina julkisesti kuultavaksi.

Tiedote 3.3.2023
Energiavirasto hylkäsi Fingrid Oyj:n muutosehdotuksen säätösähkömarkkinan hintarajasta ja velvoitti toimittamaan tasevastaavien vakuusvaateet vahvistettaviksi

Energiavirasto hylkäsi 22.2.2023 antamallaan päätöksellä Fingridin ehdotuksen säätösähkön hintarajojen soveltamisen lykkäämisestä perusteettomana.

Tiedote 24.2.2023
Liikenteen infrastruktuurituen osallistujan ohjeet julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeisiin ja infotilaisuuden materiaaliin.

Tiedote 20.2.2023