Tiedotteet

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi 45 prosenttia vuonna 2020 - pientuotantoa lähes 300 megawattia

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2016 jälkeen asennettu kapasiteetti on yli kymmenkertaistunut. Vuoden 2020 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 293 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia, alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa 91 megawatilla.

Tiedote 17.6.2021
Ohjeita Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaille

Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n sähköntoimitus asiakkaille on keskeytynyt. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet asiakkaille, joilla on sähkönmyyntisopimus näiden yhtiöiden kanssa.

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaita valitsemaan pikaisesti uuden sähkönmyyjän

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ sekä 365 Hankinta Oy eivät voi jatkaa sähköntoimituksia asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkaiden sähkönjakelua ei katkaista välittömästi. Energiavirasto kehottaa asiakkaita tekemään pikaisesti sopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. 

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita

Energiavirasto antoi 7.6.2021 FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen päätöksen mahdollisuuksista suojautua alueiden välisiltä riskeiltä Suomen ja Viron tarjousalueilla. Päätöksessä Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita. Päätös perustuu Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa tehtyyn arviointiin, jonka perusteella viranomaiset katsoivat, että Viron tarjousalueella ei ole riittäviä suojausmahdollisuuksia. 

Tiedote 8.6.2021
Markkinaoikeus määräsi Fi-Nergylle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Markkinaoikeus määräsi päätöksellään 28.5.2021 sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimalle ja sen omistajalle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Annetut kiellot liittyvät sähkön ennakkolaskutukseen ja sopimusehtojen lainvastaiseen muuttamiseen. Energiavirasto kehottaa sähkönmyyjiä kiinnittämään huomiota markkinaoikeuden linjaamiin menettelytapoihin.

Tiedote 4.6.2021
Tuettu vapaamuotoinen täsmäkatselmus pk-yrityksille 

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Tiedote 1.6.2021
Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat Fi-Nergyn ja 365 Hankinnan veropetostutkintaa ja sen seurauksia asiakkaille 

Poliisi on ilmoittanut epäilevänsä sähkönmyyntiyhtiöitä noin 6,5 miljoonan euron veropetoksista. Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan esitutkinta liittyy Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima Oü:n ja 365 Hankinta Oy:n toimintaan. Yhtiöillä on tuhansia asiakkaita eri puolilla Suomea ja ne jatkavat edelleen toimintaansa. Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat tilannetta tiiviisti ja valmistautuvat tarvittaessa antamaan asiakkaille toimintaohjeita.

Tiedote 28.5.2021
Energiavirasto ja Gasgrid Finland selvittävät Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin tilannetta

Balticconnector -kaasuyhdysputki Viron ja Suomen välillä on ollut varsinkin talvikaudella ruuhkautunut, eikä käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ole ollut riittävää. Gasgrid Finland Oy selvittää Energiaviraston pyynnöstä, kuinka kapasiteetinjakomekanismia voidaan kehittää vastaamaan paremmin kapasiteetin kysyntään.

Tiedote 28.5.2021
Seuraamusmaksun käsittely etenee markkinaoikeudessa Gasumin eriyttämisvelvoitteiden rikkomusasiassa

Energiavirasto esitti heinäkuussa 2020 markkinaoikeudelle 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä Gasum Oy:lle eriyttämisvelvoitteiden rikkomisesta yhtiön jakautumisen yhteydessä. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää Energiaviraston esityksestä markkinaoikeus, mahdollinen seuraamusmaksu maksettaisiin Suomen valtiolle. Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Tiedote 28.5.2021
Ilmastotavoitteiden kiristyessä energianeuvonnan tarve kasvaa

Jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa on toiminut nyt kahden vuoden ajan oma energianeuvoja. Energianeuvoja auttaa kuntalaisia asumismuodosta riippumatta energia-asioissa, viime vuoden kysytyimpiä aiheita olivat erilaiset lämpöpumput, aurinkopaneelit ja tuet. Energianeuvoja kirittää myös kuntia ja pk-yrityksiä kohti energia- ja ilmastotavoitteita tukemalla energiatehokkuussopimuksien toteuttamista ja energiakatselmuksien käynnistämistä.

Tiedote 24.5.2021

Uutiskirjeet