Tiedotteet

Vuoden Energianerokas 2022 -tunnustus kolmelle innovatiiviselle energiatehokkuusteolle 

Vuoden Energianerokas 2022 -kilpailun voittajina on palkittu Aalto-yliopiston ja Fortumin Aalto Works -energiaratkaisu, Valion Lapinlahden tehtaan hyötylämpöjärjestelmä ja Valmetin tehtaan paineilman hukkakäytön vähentäminen automaattisilla magneettiventtiileillä.

Tiedote 15.12.2022
Energiavirasto myönsi vapautuksen kelluvalle LNG-terminaalilaivalle - venäläistä nesteytettyä maakaasua ei saa tuoda terminaalilaivaan

Energiavirasto myönsi 30.11.2022 alkaen Floating LNG Terminal Finland Oy:lle oikeuden rajoittaa kelluvan LNG-terminaalilaivan käyttöoikeutta kymmeneksi vuodeksi. Päätös mahdollistaa sen, ettei venäläistä alkuperää olevaa nesteytettyä maakaasua käsitellä terminaalilaivassa. Floating LNG Terminal Finland Oy on Gasgrid Finland Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Tiedote 14.12.2022
Liikenteen biopolttoaineita koskevat raaka-ainetiedot on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla

Energiavirasto on julkaissut verkkosivuillaan tietoja jakelijoiden kestävyyskriteeriselvityksistä. Energiaviraston velvollisuus tietojen julkaisemiseen perustuu RED II-direktiiviin sekä kansalliseen kestävyyslakiin.

Tiedote 12.12.2022
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) päivitetyt ehdot. Ehdot ovat voimassa 1.1.2023–31.12.2023.

Tiedote 1.12.2022
Sähkön riittävyys Suomessa aiempaa epävarmempaa tulevana talvena - lyhyet sähkökatkot mahdollisia

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella suurimman osan ajasta. Talven tehotilanne sisältää kuitenkin monia epävarmuuksia, joten sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetti ei välttämättä aina riitä kattamaan sähkön kysyntää. Sähköpulan välttämiseksi Energiavirasto kannustaa suomalaisia välttämään tarpeetonta sähkönkulutusta etenkin huippukulutustunneilla.

Tiedote 1.12.2022
Markkinaoikeus hylkäsi Energiaviraston esittämän seuraamusmaksun Gasumille

Markkinaoikeus on tänään 7.11.2022 antamallaan ratkaisulla kumonnut Energiaviraston Gasum Oy:lle antamat ristiinsubventiota koskevat päätökset ja hylännyt viraston markkinaoikeudelle tekemän seuraamusmaksuesityksen. Energiavirasto valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tiedote 7.11.2022
Energiavirastossa vireillä useita tutkintapyyntöjä sähkön toimitusvelvollisuustuotteista ja -hinnoista

Energiavirastossa on tällä hetkellä vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitusvelvollisen sähkön kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko pörssisähkö olla vähittäismyyjän ainoa toimitusvelvollinen tuote.

Tiedote 7.11.2022
Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita

Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita ja ratkaisee säätösähkön hintarajaa koskevan Fingrid Oyj:n ehdotuksen selvitysten jälkeen. Fingrid on esittänyt, että uutta säätösähkön hintarajaa (+/- 10 000 EUR/MWh) sovellettaisiin aikaisintaan 1.4.2023 alkaen. Hakemuksen vireilläolo ei vaikuta voimassa olevan lainvoimaisen päätöksen noudattamiseen.

Tiedote 2.11.2022
Ensimmäiset lämmön alkuperätakuut myönnetty

Energiavirasto on myöntänyt ensimmäiset lämmön alkuperätakuut. Takuita myönnettiin Keravan Energian ja Helen Oy:n uusiutuvalla energialla tuottamalle lämmölle lokakuussa. Energiaviraston ylläpitämään lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin on hakeutunut jo hyvä määrä lämmön ja jäähdytyksen tuottajia sekä tilinhaltijoita.

Tiedote 1.11.2022
Runsaasti tarjouksia sähköautojen suuritehoisten latauspisteiden tukikilpailussa - tukea myös uusiutuvan vedyn tankkauspisteille

Energiavirasto sai 158 tarjousta sähköautojen suuritehoisista latauspisteistä ja kolme tarjousta uusiutuvan vedyn tankkauspisteistä juuri päättyneessä investointituen tukikilpailussa. Tuesta kilpailevat sähköautojen suuritehoiset latauspisteet ovat teholtaan yhä parempia ja soveltuvat aiempaa useammin raskaan liikenteen ajoneuvon lataamiseen. Joka toinen kilpaileva hanke tarjoaa myös mahdollisuuden korttimaksuun.

Tiedote 28.10.2022

Uutiskirjeet