Tiedotteet

Vuoden 2022 jäännösjakauma julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Tiedote 20.6.2023
Raportti vuoden 2022 sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmista on nyt julkaistu

Energiaviraston raportissa tarkastellaan vuonna 2022 toimitettujen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmien sisältöä. Kehittämissuunnitelmissa tuli ensi kertaa huomioida myös esimerkiksi strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista.

Tiedote 19.6.2023
Energiavirasto on julkaissut valvontakirjeen sähköntoimitusten mittauksesta ja mittaustietojen arvioinnista

Energiavirasto on saanut useita yhteydenottoja jakeluverkon sähköntoimitusten mittaukseen liittyvistä epäselvyyksistä. Julkaistun valvontakirjeen tarkoituksena on ohjata jakeluverkonhaltijoita sähköntoimitusten mittausta koskevan lainsäädännön tulkinnasta.

Tiedote 16.6.2023
Suosittu alueellinen energianeuvonta jatkuu ainakin kolme vuotta

Energiaviraston rahoittama maksuton energianeuvonta saa jatkoa kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Jo vuodesta 2019 lähtien koko Manner-Suomessa ovat kansalaiset, kunnat ja pk-yritykset saaneet maksutonta apua energiakysymyksiin. Energianeuvonta auttaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yleisimmin kysytyt kysymykset koskettavat lämmitysmuodon vaihtoa, aurinkosähköä ja lämpöpumppuja. Viime talvena kysymyksissä korostuivat myös kysymykset sähkösopimuksista.

Tiedote 16.6.2023
Aurinkosähkön pientuotanto kasvoi voimakkaasti vuonna 2022

Aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti ylitti 600 megawattia Suomessa vuonna 2022. Alustavan tiedon mukaan vuoden 2022 lopussa sähköverkkoon oli liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteettia yhteensä noin 635 megawattia. Kapasiteetti kasvoi yli 60 prosenttia eli yli 240 megawattia vuoteen 2021 verrattuna.

Tiedote 15.6.2023
Tukea yli 500:lle sähköautojen suuritehoiselle latauspisteelle ja kahdelle vedyn tankkausasemalle

Energiavirasto on tehnyt päätökset investointituen myöntämisestä sähköautojen suuritehoisille latauspisteille sekä vedyn tankkausasemille. Yhteensä tukea myönnettiin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Tiedote 12.6.2023
Energiaviraston vaikuttavuusraportti on julkaistu: näin valvontamenetelmät vaikuttivat sähkön jakeluverkkotoimintaan

Vaikuttavuusraportissa tarkastellaan vuosittain sähkön valvontaverkkotoimintaan sovellettavia valvontamenetelmiä ja niiden vaikutuksia. Vuoden 2022 raportissa näkyy myös Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan eskaloima energiakriisi.

Tiedote 6.6.2023
Lainsäädäntö muuttuu - verkkovalvonnan menetelmät lausuntokierrokselle syksyllä

Muutos lainsäädännössä velvoittaa Energiavirastoa kuulemaan laajasti sidosryhmiä valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätöksestä. Toiminnanharjoittajille toteutetaan seuraava lausuntokierros verkkotoiminnan valvontamenetelmistä syksyllä.

Tiedote 1.6.2023
Energiaviraston järjestelmä kuluttajien sähköhyvitystä koskevien hakemusten jättämistä varten on avattu

Energiavirasto on avannut kuluttajien käyttöön järjestelmän, jonka avulla kuluttajat voivat hakea Energiavirastolta päätöstä, jos sähköhyvityksen maksamisessa on tapahtunut virhe.

Tiedote 2.5.2023
Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024

Energiaviraston päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024.

Tiedote 28.4.2023