Tiedotteet

Euroopan komissio kuulee sidosryhmiä REMIT-maksuista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen REMIT-asetuksen nojalla kerättävistä maksuista. Kuuleminen on auki 31.8.2020 saakka.

Tiedote 12.6.2020
Energiamerkintä uudistuu vuonna 2021

EU:n energiamerkintä uudistuu maaliskuusta 2021 alkaen. Uudistuksen taustalla on laitteiden kasvanut energiatehokkuus ja nykyisen energiamerkinnän epäselvyys kuluttajille. Suurin muutos energiamerkinnässä koskee luokitusta, jossa palataan takaisin A-G-asteikolle, näin ollen A+, A++ ja A+++ luokat poistetaan.

Tiedote 28.5.2020
Energiavirastolta Fi-Nergy Voimaa koskevia päätöksiä

Energiavirasto on tehnyt alkuvuonna Fi-Nergy Voima Oy:tä ja Fi-nergy Voima OÜ:ta koskevia velvoittavia päätöksiä. Yhtiöt ovat menetelleet sähkömarkkinalain ja viraston määräysten vastaisesti erityisesti laskutukseen liittyen. Energiavirasto on tuominnut maksettavaksi kaksi uhkasakkoa.

Tiedote 28.5.2020
Tietoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta ja sähköverkko-omaisuuden arvon määrittämisestä verkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonnassa. Keskustelussa on esiintynyt virheellisiä käsityksiä. Energiavirasto haluaa oikaista asiassa käytyä keskustelua, ja kertoa taustaa siitä miten nykyiseen malliin on päädytty.

Tiedote 11.5.2020
COVID-19-epidemian vaikutus liikenteen infrastruktuuritukeen

Koronaepidemia saattaa luoda ylitsepääsemättömiä esteitä myönteisen tukipäätöksen saaneille hankkeille, jos hankkeiden valmistuminen myöhästyy, esimerkiksi laitetoimitusten viivästysten tai muiden poikkeustilanteen tuomien haasteiden vuoksi.

Tiedote 3.4.2020
Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,0 miljoonaa tonnia vuonna 2019

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 23,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2019.

Tiedote 1.4.2020
Korjattu tiedote: Tuotantotukea ei makseta negatiivisten tuntihintojen sähkön tuotannolle

Sähkön markkinahinta oli ensimmäistä kertaa negatiivinen Suomen hinta-alueella 10.2.2020 klo 01-05.

Tiedote 31.3.2020
Sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti

Poikkeusoloista huolimatta sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti.

Tiedote 19.3.2020
Liikenteen infrastruktuurituki vuonna 2020

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Infotilaisuus järjestetään 1.9.2020.

Tiedote 12.3.2020
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2019 julkaistu

Raportissa tarkastellaan miten alueelliset hintaerot ovat kehittyneet vuodesta 2012 ja mitkä kustannustekijät ovat vaikuttaneet hintaerojen kasvuun.

Tiedote 11.3.2020

Uutiskirjeet