Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontapäätökset 2016–2019 valmistuivat

18.12.2020 9.16
Tiedote

Energiavirasto antoi 9.12.2020 sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden verkonhaltijakohtaiset valvontapäätökset koskien valvontajaksoa vuosina 2016–2019. Päätökset on tämän jälkeen toimitettu tiedoksi kaikille verkonhaltijoille, ja virasto julkistaa nyt niitä koskevat koontitiedot. Yhtiökohtaiset tunnusluvut julkaistaan viraston sivuilla vielä ennen joulua.

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoiminnan neljäs valvontajakso alkoi 1.1.2016 ja päättyi 31.12.2019. Energiavirasto antoi 9.12.2020 valvontapäätökset vuosien 2016–2019 hinnoittelun kohtuullisuudesta. 

Kuva 1. Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun ali- tai ylijäämän osuus kohtuullisesta tuotosta vuosina 2005–2019 (alijäämä negatiivinen, ylijäämä positiivinen).

Toteuma 2016–2019

Kuvassa 1 on esitetty sähköverkkotoiminnan hinnoittelun ali- tai ylijäämän osuus kohtuullisesta tuotosta vuosina 2005–2019. Kuvassa ovat mukana kaikki sähköverkonhaltijat eli 77 sähkön jakeluverkonhaltijaa, 9 sähkön alueverkonhaltijaa ja 1 sähkön kantaverkonhaltija. 

Kuvan 1 perusteella vuosina 2016–2019 hinnoittelu sähköverkkotoiminnassa on ollut keskimäärin alijäämäistä eli kohtuullista. Alijäämäisiä yhtiöitä on yhteensä 81 kappaletta. Vuosilta 2016–2019 siirtyvä alijäämä on näiden yhtiöiden osalta sähköverkkotoiminnassa yhteensä 944 miljoonaa euroa, josta sähkön jakeluverkkotoiminnan osuus on yhteensä 904 miljoonaa euroa. Kaksi jakeluverkonhaltijaa ja kolme suurjännitteisen jakeluverkonhaltijaa ovat olleet ylijäämäisiä vuosina 2016–2019, ja virasto on velvoittanut valvontapäätöksillä nämä yhtiöt kompensoimaan ylijäämä asiakkailleen nykyisen valvontajakson 2020–2023 aikana.

Ennuste 2020–2023

Valvontajaksolle 2020–2023 siirtynyt alijäämä on keskimäärin noin 9 prosenttia sähköverkkotoiminnan koko valvontajakson 2016–2019 liikevaihdosta (kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettujen alijäämien osuus kaikkien yhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2016–2019). Alijäämien kertyminen on päättyneellä valvontajaksolla 2016–2019 suunnitelmallisesti laskenut joka vuosi, ja valvontajaksolla 2020–2023 sähköverkonhaltijat ovat kääntymässä keskimäärin ylijäämäisiksi. Jo vuonna 2019 yhteensä 18 yhtiötä oli ylijäämäisiä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosilta 2016–2019 kertyneet sähköverkonhaltijoiden alijäämät huomattavilta osin kuluvat jo nykyisellä hinnoittelulla ylijäämien kompensointiin valvontajaksolla 2020–2023. Ylijäämien kertymiseen vuosina 2020–2023 vaikuttavat muun muassa kohtuullisen tuottotason (WACC-%) järjestelmällinen lasku sekä jakeluverkonhaltijoiden tehostamiskannustimen siirtymäajan päättyminen, jotka käytännössä alentavat yhtiöiden kohtuullista tuottoa ja myös edellyttävät yhtiöiden toiminnan tehostumista. Lisäksi Energiaviraston selvityksessä 3.11.2020 kuvatut, sähkömarkkinalain tulevien muutosten vuoksi kesken valvontajakson 2020–2023 tehtävät valvontamenetelmien muutokset vaikuttaisivat olennaisesti tähän kehitykseen yhtiöiden kohtuullista tuottoa laskien.

Maakaasuverkkotoiminta

Maakaasuverkkotoiminnan kolmas valvontajakso alkoi 1.1.2016 ja päättyi 31.12.2019. Energiavirasto antoi 9.12.2020 antanut valvontapäätökset vuosien 2016–2019 hinnoittelun kohtuullisuudesta.

Kuva 2. Maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun ali- tai ylijäämän osuus kohtuullisesta tuotosta vuosina 2006–2019 (alijäämä negatiivinen, ylijäämä positiivinen). 

Toteuma 2016–2019

Kuvassa 2 on esitetty maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun ali- tai ylijäämän osuus kohtuullisesta tuotosta vuosina 2006–2019. Kuvassa ovat mukana kaikki maakaasuverkonhaltijat eli 17 maakaasun jakeluverkonhaltijaa ja 1 maakaasun siirtoverkonhaltija. 

Vuosilta 2016–2019 siirtyvä alijäämä on maakaasuverkkotoiminnassa yhteensä 32 miljoonaa euroa, josta kaikki on peräisin maakaasun jakeluverkonhaltijoilta. Kuvan 2 perusteella vuosina 2016–2019 hinnoittelu maakaasuverkkotoiminnassa on ollut keskimäärin ylijäämäistä. Maakaasuverkonhaltijat ovat kuitenkin voineet hyödyntää edellisen valvontajakson 2010–2015 alijäämää hinnoittelussaan vuosina 2016–2019, jonka vuoksi yhtä yhtiötä lukuun ottamatta kaikki aloittavat valvontajakson 2020–2023 joko puhtaalta pöydältä (ei yli- tai alijäämää) tai alijäämäisinä. Vuosilta 2016-2019 ylijäämäisiä yhtiöitä on yhteensä 1 kappaletta ja alijäämäisiä 14 kappaletta. Energiavirasto on velvoittanut valvontapäätöksellä yhden maakaasun jakeluverkonhaltijan kompensoimaan ylijäämä asiakkailleen nykyisen valvontajakson 2020–2023 aikana. 

Ennuste 2020–2023

Valvontajaksolle 2020–2023 siirtynyt alijäämä on maakaasuverkkotoiminnassa keskimäärin noin 3 prosenttia maakaasuverkkotoiminnan koko valvontajakson 2016–2019 liikevaihdosta (kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettujen alijäämien osuus kaikkien yhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2016–2019). Kohtuullisen tuottotason (WACC-%) järjestelmällinen lasku tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosina 2020–2023 joillakin maakaasuverkonhaltijoilla voi olla tarve laskea hintojaan.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 (sähköpostiosoitteet: [email protected]).

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote