Hyppää sisältöön

Uuden päästökaupan velvoitteiden ehdotetaan kohdistuvan polttoaineesta valmisteverovelvollisiin

Julkaisuajankohta 5.6.2024 9.36
Tiedote

EU:ssa otetaan käyttöön nykyisestä päästökaupasta erillinen päästökauppajärjestelmä. Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut lausunnolle uutta päästökauppaa koskevan lakiluonnoksen.

EU:ssa otetaan käyttöön nykyisestä päästökaupasta erillinen päästökauppajärjestelmä, joka tulee kohdistumaan fossiilisen polttoaineiden jakeluun. Uudesta päästökaupasta säädetään päästökauppadirektiivissä 2003/87/EC, jonka kansallisen toimeenpanon valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Uusi päästökauppa käynnistyy jäsenmaissa asteittain. Vuonna 2025 käynnistyvät päästöjen tarkkailu- ja raportointivelvoitteet, ja vuonna 2027 varsinainen kaupankäynti päästöoikeuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut lausunnolle uutta päästökauppaa koskevan lakiluonnoksen. Luonnos on nähtävissä lausuntopalvelussa ja siihen voi jättää lausuntoja perjantaihin 28.6.2024 saakka. Tutustu luonnokseen ja jätä lausunto lausuntopalvelussa.

Velvoitteet kulutukseen luovutetusta polttoaineesta valmisteverollisille

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että päästökaupan velvoitteista vastaavat tahot, jotka ovat valmisteverovelvollisia kulutukseen luovutetusta polttoaineesta. Laissa ehdotetaan, että Energiavirasto olisi uuden päästökaupan toimeenpanosta vastaava viranomainen. Valmisteverovelvolliset olisivat ehdotetun päästökauppalain mukaisia säänneltyjä yhteisöjä, ja heidän tulisi hakea toiminnalleen päästölupaa. He myös vastaisivat päästöjen tarkkailuun, todentamiseen ja raportointiin liittyvistä velvoitteista vuodesta 2025 alkaen. Säänneltyjen yhteisöjen tulisi vuodesta 2028 alkaen palauttaa edeltävän vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia viranomaiselle.

Polttoaineen jakelun päästökaupan piiriin tulisi polttoon käytettävän fossiilisen polttoaineen kulutukseen luovuttaminen. Uuden päästökaupan ulkopuolelle jäävät nykyisen yleisen päästökaupan toimintoihin käytetyt polttoaineet sekä nollapäästöisiksi katsottavat polttoaineet. Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös, että ulkopuolelle rajautuisivat maanpuolustuksen, raideliikenteen ja kaupallisen vesiliikenteen käyttöön erillisjakeluna toimitetut polttoaineet.

Energiavirasto tiedottaa kokonaisuudesta

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että säänneltyjen yhteisöjen tulee hakea Energiavirastolta päästölupaa ja hyväksyntää päästöjen tarkkailusuunnitelmalle 28.2.2025 mennessä. Energiavarasto tiedottaa hakemiseen liittyvistä määräajoista sekä ohjeistaa hakemusten sisältövaatimuksista verkkosivuillaan ja uutiskirjeissään sekä syksyllä 2024 järjestettävissä webinaareissa.

Liittymällä Energiaviraston uutta päästökauppaa koskevan uutiskirjeen vastaanottajaksi saat tietoja uuden päästökaupan toimeenpanosta ja säänneltyihin yhteisöihin kohdistuvista velvoitteista suoraan Energiavirastolta. Uutiskirjeen voi tilata täältä.

Lisätietoja polttoaineen jakelun päästökaupasta

Komission uutta päästökauppaa koskevat kotisivut

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote hallituksen lakiesityksestä  

Tietoa jakelijoiden päästökaupasta Energiaviraston sivuilla

Yhteydenotot Energiavirastoon: [email protected]

2024 Päästökauppa Tiedote