Hoppa till innehåll

Skyldigheterna inom den nya utsläppshandeln föreslås gälla punktskattskyldiga för bränsle

Utgivningsdatum 5.6.2024 9.36
Pressmeddelande

Inom EU införs ett system för utsläppshandel. Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag.

Inom EU införs ett system för utsläppshandel som är separat från den nuvarande utsläppshandeln och som kommer att inriktas på distributionen av fossila bränslen. Bestämmelser om ny utsläppshandel finns i utsläppshandelsdirektivet 2003/87/EG och det nationella genomförandet av direktivet bereds av arbets- och näringsministeriet. Den nya utsläppshandeln inleds stegvis i medlemsländerna. Skyldigheterna att övervaka och rapportera utsläppen inleds 2025 och den egentliga handeln med utsläppsrätter 2027.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag. Utkastet finns i utlåtandetjänsten och utlåtanden kan lämnas in fram till fredagen den 28 juni 2024. Bekanta dig med utkastet och lämna ett utlåtande i utlåtandetjänsten.

Skyldigheter för punktskattskyldiga på bränslen som frisläppts för konsumtion

I lagutkastet föreslås att de aktörer som är punktskatteskyldiga på bränslen som frisläppts för konsumtion ska ansvara för skyldigheterna inom utsläppshandeln. I lagen föreslås att Energimyndigheten ska vara den myndighet som ansvarar för verkställandet av den nya utsläppshandeln. De punktskattskyldiga är enligt den föreslagna lagen om utsläppshandel reglerade enheter och de ska ansöka om utsläppstillstånd för sin verksamhet. De ansvarar också för skyldigheterna i anslutning till övervakning, verifiering och rapportering av utsläpp från och med 2025. Reglerade enheter ska från och med 2028 överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar föregående års utsläpp till myndigheten.

Utsläppshandeln med bränsledistribution skulle omfatta överlåtelse av fossilt bränsle för förbränning. Utanför den nya utsläppshandeln faller bränslen som används i verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel och bränslen med en emissionsfaktor på noll. Även bränslen som levereras för att användas av försvarsmakten, för spårbunden trafik och kommersiell sjötrafik föreslås i lagförslaget bli utanför utsläppshandeln.

Energimyndigheten informerar om helheten

I utkastet till lag föreslås att reglerade enheter ska ansöka om utsläppstillstånd i fråga om frisläppande av bränsle för konsumtion samt om godkännande av en plan för övervakning av utsläpp hos Energimyndigheten till och med den 28 februari 2025. Energimyndigheten informerar om tidsfristerna för ansökan samt ger anvisningar om kraven på ansökningarnas innehåll på sin webbplats och i sina nyhetsbrev samt på webbinarier som ordnas hösten 2024.

Genom att prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev om den nya utsläppshandeln får du information direkt från Energimyndigheten om verkställandet av den nya utsläppshandeln och om skyldigheterna som gäller reglerade enheter. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan göras här (på finska).

Mer information om utsläppshandeln med bränsledistribution

Kommissionens webbsida om den nya utsläppshandeln

Arbets- och näringsministeriet meddelande om regeringens lagutkast 

Energimyndighetens webbplats (delvis på finska)

Kontakta Energimyndigheten: [email protected]

2024 Nyhet Utsläppshandel