Hyppää sisältöön

Siirtohinnoittelun valvontamenetelmien muutoksella mahdollistetaan toimitusvarmuuden parantaminen

Julkaisuajankohta 12.10.2020 14.07
Tiedote

Sähkön siirtohinnat ovat herättäneet laajaa keskustelua Ylen uutisoitua aiheesta 12.10.2020. Energiavirasto vastaa lyhyesti esitettyihin väitteisiin ja viittaa oheiseen toukokuussa julkaisemaansa tiedotteeseen valvonnasta. 

2010-luvun alun myrskyjen aiheuttamat laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakelun häiriöt herättivät sähkönkäyttäjät ja yhteiskunnan vaatimaan nopeita ja tehokkaita toimia sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tämän pohjalta sähkömarkkinalakiin lisättiin toimitusvarmuustavoitteet, joiden toteuttaminen edellyttää sähkön jakeluverkkoyhtiöiden merkittäviä investointeja. Energiaviraston valvontamenetelmiin tekemät muutokset ovat pyrkineet vastaamaan juuri tähän, eli mahdollistamaan lainsäädännön mukaisten tavoitteiden toteuttamisen. 

Energiavirasto toteaa, että valvontamenetelmien muutokset ovat siis luonnollisesti mahdollistaneet myös sähkönjakelun hinnankorotukset. Tämän tavoitteena on kuitenkin ollut ainoastaan se, että sähkön jakeluverkkoyhtiöiden on mahdollista saada tulorahoitusta toteuttaakseen toimitusvarmuusinvestoinnit asianmukaisesti. Energiavirasto seuraa miten verkkoyhtiöt käyttävät keräämäänsä liikevaihtoa ja seuraa myös yhtiöiden voitonjakoa. Esimerkiksi osinkojen kehitys on ollut kuluvalla valvontajaksolla maltillista suhteessa yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun.

Energiavirasto teki nykyisten valvontamenetelmien muutokset laajojen asiantuntija-arvioiden ja sidosryhmäkuulemisten pohjalta. Virasto kuuli menetelmiä kehittäessään myös asiakkaiden edustajia muun muassa lausuntojen ja kuulemistilaisuuksien pohjalta vuosien 2014 ja 2015 aikana. Asiakasnäkökulma tullaan jatkossakin ottamaan tarkkaan huomioon valvontamenetelmien kehittämisessä.

Hallitus on lähiaikoina antamassa eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta, ja tämän perusteella Energiavirasto valmistautuu ottamaan valvontamenetelmät tarkasteltavakseen heti lain voimaan tulon jälkeen.

Tietoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 ja ylijohtaja Simo Nurmi puh. 029 5050 011, sähköpostiosoitteet: [email protected].


 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote