Hyppää sisältöön

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat julkaistu

Julkaisuajankohta 30.11.2018 14.31
Tiedote

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisen hinnoittelun laskelmat vuodelta 2017 on julkaistu.

Energiavirasto julkaisee vuonna 2017 verkonhaltijoille lasketut seuraavat tiedot:

 • verkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo
 • verkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo
 • verkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot
 • verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma
 • verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma
 • verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma
 • verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma
 • kohtuullinen tuotto
 • toteutunut oikaistu tulos
 • ylijäämä tai alijäämä
 • kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä vuosilta 2016 ja 2017
 • voitonjakoluonteiset erät

Tiedot ovat vielä kuluvan valvontajakson osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- tai alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuosien 2016 ja 2017 alustavien laskelmien mukaan laskettu kumulatiivinen yli- tai alijäämä ei siis vielä kerro sitä, onko koko kuluvan valvontajakson vuosien 2016-2019 ajalta hinnoittelu kokonaisuudessaan kohtuullista.

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh. 029 5050 084, laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, puh. 029 5050 095, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.


Sähköverkkotoiminnan vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

Maakaasuverkkotoiminnan vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote