Hyppää sisältöön

Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Julkaisuajankohta 21.4.2023 9.42
Tiedote

Osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista on oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023. Lähtökohtaisesti lain mukaan sähköhyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Kaikki loppukäyttäjät eivät ole kuitenkaan tehneet sähkösopimusta yksityishenkilönä, vaikka käyttäisivätkin sähköä pääasiassa yksityiseen käyttöön.

Energiavirasto on viime viikkojen aikana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa selvittänyt, ovatko yksityiset elinkeinonharjoittajat oikeutettuja sähköhyvitykseen, jos käyttö sijoittuu pääasiassa yksityiseen käyttöön, mutta sähkösopimus on solmittu y-tunnuksella.

Hyvitystä vain yksityiseen käyttöön hankitun sähkön osuudesta

Jotta sähköhyvityksen tarkoitus toteutuisi, voi kuluttaja olla oikeutettu sähköhyvitykseen, vaikka hänen sähkösopimustaan ei ole yksilöity henkilötunnuksella. Y-tunnuksella sopimuksen solminut loppukäyttäjä voidaan katsoa olevan oikeutettu sähköhyvitykseen, jos kyseessä on kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaksi luokiteltava luonnollinen henkilö ja hankitusta sähköstä yli puolet on yksityistä käyttöä. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa yksityinen elinkeinonharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa toiminimellä kotonaan ja on tehnyt kotitaloutensa sähkösopimuksen henkilötunnuksen sijaan y-tunnuksella.

Sähköhyvitystä voi ylipäänsä saada vain silloin, jos kuluttajan arvonlisäverollisen sähköenergian hinta on ollut yli 10 snt/kWh tai hänellä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa. Sähköhyvitystä voi saada vain yksityiskäytön osuudesta sähkölaskua. Hyvitystä ei voi saada siitä osuudesta sähkölaskua, joka käytetään elinkeinotoimintaan.

Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista.

Sen sijaan esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta tai yhdistys eivät voi saada sähköhyvitystä, koska ne eivät ole luonnollisia henkilöitä.

Hyvityksen myöntäminen ja määrä arvioidaan tapauskohtaisesti

Kuluttajaksi rinnastettavan elinkeinoharjoittajan sähköhyvityksen käsittely ja maksatus eroaa tavallisesta kuluttajasta, joka on tehnyt sopimuksensa henkilötunnuksella.

Y-tunnuksella sopimuksen tehneen kuluttajan oikeus hyvitykseen ja hyvityssumma määräytyy Energiaviraston päätöksellä, joka tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Ennen Energiavirastolta haettavaa päätöstä Y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneen kuluttajan tulee kuitenkin tehdä vaatimus puuttuvan tai virheellisen sähköhyvitykseen sähköyhtiöltä. Se tulee tehdä 30 päivän kuluessa sen laskun eräpäivästä, jolla puuttuva hyvitys tai virhe ilmenee. Vasta sähköyhtiön vastineen jälkeen Y-tunnuksella sopimuksen tehnyt kuluttaja voi hakea päätöstä hyvityksestä Energiavirastolta. Sähköyhtiö maksaa hyvityksen kuluttajalle Energiaviraston päätöksen perusteella.

Energiavirasto julkaisee verkkosivuillaan toukokuun alkuun mennessä sähköisen lomakkeen, jonka kautta y-tunnuksella sopimuksensa tehneet kuluttajat voivat hakea Energiavirastolta päätöstä oikeudesta sähköhyvitykseen ja hyvityksen määrään. Hakemuksessa tulee osoittaa, kuinka suuri osa sähkönkulutuksesta kohdistuu yksityiseen käyttöön ja kuinka suuri osa elinkeinon harjoittamiseen.

Yhteenveto

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, mikäli täytät seuraavat ehdot:

  1. Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.

  2. Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.

  3. Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää yleiset sähköhyvityksen ehdot (pörssisähkösopimus tai arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh sekä yksityiskäytön osuus sähkönmyyntilaskusta on yli 90 euroa).

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

  1. Tee ensin vaatimus hyvityksestä sähkönmyyjällesi.

  2. Saatuasi vastauksen sähköyhtiöltäsi hae päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti (järjestelmä aukeaa toukokuun alkuun 2023 mennessä).

  3. Noudata sähköisen järjestelmän ohjeita ja toimita kaikki pyydetyt tiedot sekä vakuuta toimittamasi tiedot oikeiksi.

Hyvitysten maksaminen vaatii komission hyväksynnän

Energiavirasto voi antaa päätöksiä hyvityksen maksamisesta y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille kuluttajille vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen. Euroopan komissiolla on toimivalta päättää yrityksille tai yritysten kautta myönnettävien tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Komissio 23.3.2023 antama hyväksyntä sähköhyvitykselle valtiontukena ei kattanut tilannetta, jossa myös osa y-tunnuksella sopimuksen tehneistä kuluttajista olisi oikeutettuja sähköhyvitykseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tämän johdosta pikaisesti ilmoittanut asiasta Euroopan komissiolle.

Lisätietoja:
Sähköhyvitys ja muut valtiontukimuodot

Lisätietoja kuluttajille sähköhyvityksestä saa Energiaviraston sähköasiakkaiden puhelinneuvonnasta. Puhelinneuvonta on avoinna tiistaista torstaihin klo 9-12: p. 029 5050 250


Lisätietoja medialle antaa juristi Jani Kostiainen ([email protected], p. 029 5050 113) 

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote