Hyppää sisältöön

Energiavirasto on julkaissut valvontakirjeen sähköntoimitusten mittauksesta ja mittaustietojen arvioinnista

Julkaisuajankohta 16.6.2023 14.13
Tiedote

Energiavirasto on saanut useita yhteydenottoja jakeluverkon sähköntoimitusten mittaukseen liittyvistä epäselvyyksistä. Julkaistun valvontakirjeen tarkoituksena on ohjata jakeluverkonhaltijoita sähköntoimitusten mittausta koskevan lainsäädännön tulkinnasta.

Energiavirasto on havainnut ongelmia jakeluverkonhaltijoiden sähköntoimitusten mittauksessa, sillä virastoon on saapunut useita aiheeseen liittyviä yhteydenottoja jakeluverkonhaltijoiden asiakkailta. Yhteydenotoissa toistuvat epäselvyydet siitä, mihin sähköntoimitusten mittauksen arviointi perustuu ja kuinka kauan mittaus voi perustua arvioon, kun huomioidaan valtioneuvoston sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annettu asetus (767/2021; mittausasetus). Mittausasetuksen mukaan sähkönkäyttöpaikan tuntimittauslaitteisto ja varttimittauslaitteisto on luettava vähintään kerran vuorokaudessa.

Energiavirasto on selvityksissään havainnut merkittäviä eroja sen suhteen, miten jakeluverkonhaltijat ryhtyvät toimenpiteisiin tilanteissa, joissa mittariin ei ole saatu yhteyttä tiedonsiirtohäiriön tai mittalaitteen muun ongelman vuoksi. Energiavirasto katsoo tämän vuoksi välttämättömäksi ohjata jakeluverkonhaltijoita sähköntoimitusten mittausta koskevan lainsäädännön tulkinnasta.

 

Lisätietoja:

Valvontakirje koskien sähköntoimitusten mittausta (PDF)

johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, p. 029 5050 061 (tavoitettavissa 22.6. asti)

juristi Anni-Pauliina Kurki, p. 029 5050 050 (tavoitettavissa 26.6. alkaen)

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote