Hoppa till innehåll

Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Utgivningsdatum 16.6.2023 14.13 | Publicerad på svenska 16.8.2023 kl. 9.36
Pressmeddelande

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Energimyndigheten har upptäckt problem med distributionsnätsinnehavarnas mätning av elleveranser, då myndigheten har kontaktats flera gånger i ärendet av distributionsnätsinnehavarnas kunder. I kontakterna upprepas oklarheter om vad bedömningen av elleveranserna grundar sig på och hur länge mätningen kan grunda sig på bedömningen, när man beaktar statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (767/2021; mätningsförordningen). Enligt mätningsförordningen ska timmätningsapparaturen och apparaturen för kvartsvis mätning på ett eldriftsställe avläsas minst en gång per dygn.


Energimyndigheten har i sina utredningar upptäckt betydande skillnader i hur distributionsnätsinnehavarna vidtar åtgärder i situationer där man inte fått kontakt med mätaren på grund av en störning i dataöverföringen eller något annat fel i mätapparaturen. Energimyndigheten anser det därför nödvändigt att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.
 

Mer information:

Mätning av elleveranser och uppskattning av mätuppgifter (PDF)

ledande sakkunnig Suvi Lehtinen, tfn 029 5050 061
jurist Anni-Pauliina Kurki, tfn 029 5050 050
E-post i formen [email protected]

2023 El- och naturgasnäten Nyhet