Hyppää sisältöön

Energiavirasto muistuttaa: arvioimme yhtiöiden toimintaa vain sähkömarkkinalainsäädännön puitteissa

Julkaisuajankohta 30.6.2023 8.55
Tiedote

Energiavirastoon on tullut useita yhteydenottoja epäselvyyksistä jakeluverkon sähköntoimitusten mittaukseen liittyen. Energiavirasto muistuttaakin, että sen toimivallassa on arvioida sähköverkkoyhtiöiden toimintaa vain sähkömarkkinalainsäädännön osalta.

Energiavirasto on saanut useita yhteydenottoja jakeluverkon sähköntoimitusten mittaukseen liittyvistä epäselvyyksistä. Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan verkonhaltijan on järjestettävä sähköverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähköntoimitusten mittaus sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille.

Sähköntoimitusten mittauksen epäselvyyksiin liittyvissä asioissa Energiavirasto arvioi verkonhaltijan sähkömarkkinalain mukaista verkon kehittämisvelvollisuutta. Energiaviraston toimivaltaan ei sen sijaan kuulu arvioida sitä, ovatko laskutuksen perusteena käytetyt arvioidut tai mitatut lukemat oikeita, vaan nämä erimielisyydet ratkotaan edelleen riita-asioina. Kuluttaja-asiakas voi kääntyä asiassa kuluttajaneuvonnan puoleen.

Energiavirasto on julkaissut 16.6.2023 valvontakirjeen, jonka tarkoituksena on ohjata jakeluverkonhaltijoita sähköntoimitusten mittausta koskevan lainsäädännön tulkinnasta. Valvontakirje on viraston tulkinta voimassa olevasta lainsäädännöstä ja siten sovellettavaa hallintokäytäntöä.

Lisätietoja:

Energiaviraston tiedote valvontakirjeestä 16.6.2023

erityisasiantuntija Natalia Buddén, p. 029 5050 102 (tavoitettavissa 7.8. alkaen)

juristi Anni-Pauliina Kurki, p. 029 5050 050 (tavoitettavissa 14.7. asti sekä 7.8. alkaen)

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote