Hoppa till innehåll

Energimyndigheten påminner: Vi bedömer bolagens verksamhet endast inom ramen för elmarknadslagstiftningen

Utgivningsdatum 30.6.2023 8.55
Pressmeddelande

Energimyndigheten har blivit kontaktad av många angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Energimyndigheten påminner att dess behörighet begränsar sig till elmarknadslagstiftningen.

Energimyndigheten har blivit kontaktad angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Enligt Elmarknadslagen (588/2013) ska nätinnehavaren ordna den mätning av elleveranser i sitt nät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen.

I oklara fall som gäller mätning av förbrukad energi bedömer Energimyndigheten elnätshavarens skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen. Till Energimyndighetens behörighet hör däremot inte frågor som gäller fel i mätningen eller rättande av fakturering utan dessa frågor behandlas som tvistemål. En konsument kan vända sig även till konsumentrådgivningen.

Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev 16.6.2023 (som publiceras efter översättning även på svenska på Energimyndighetens hemsidor). Målet med tillsynsbrevet är att rådgiva elnätshavarna om tolkningen av lagstiftningen gällande mätning av förbrukad energi. Tillsynsbrevet är Energimyndighetens tolkning om ikraftvarande lagstiftning som är tillämplig förvaltningspraxis.


Mer information:

specialsakkunnig Natalia Buddén, natalia.budden(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 102 (tillgänglig från 7.8)

jurist Anni-Pauliina Kurki, [email protected], tfn 029 5050 050 (tillgänglig till 14.7 och från 7.8)

2023 El- och naturgasnäten Nyhet