Hyppää sisältöön

Produktionskapaciteten inom solkraft fortsatte att öka 2019 - den årliga ökningen var 64 procent

Utgivningsdatum 18.6.2020 8.51 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 8.45
Pressmeddelande

Av den preliminära information som Energimyndigheten har samlat in av elnätsbolagen framgår att produktionskapaciteten hos den solkraft som var ansluten till elnätet i slutet av 2019 uppgick till cirka 198 megawatt. Kapaciteten hos solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet ökade med 77 megawatt (64 procent) på ett år. Solkraftens andel av den småskaliga elproduktionen är cirka 71 procent.

Den småskaliga elproduktionen står för mindre än två procent av den totala elproduktionskapaciteten i Finland. Den småskaliga produktionen av solkraft har under de senaste åren ökat kraftigt.

Solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet består nästan helt av småskaliga produktionsanläggningar på mindre än en megawatt (MW). I Finland finns för närvarande en anläggning som producerar över 1 MW solkraft. Dessutom finns det uppskattningsvis totalt drygt 20 MW solkraftskapacitet som inte är ansluten till elnätet, men som är installerad i över 50 000 småhus, framför allt fritidsbostäder.

Kapaciteten hos den småskaliga elproduktion (enheter på mindre än 1 MW) som är ansluten till elnätet uppgick i slutet av fjolåret till totalt cirka 278 MW. Största delen av denna, 71 procent, består av solkraft. Kapaciteten hos den småskaliga elproduktion som är ansluten till nätet ökade 2019 i sin helhet med 38 procent.

Tabellen nedan visar den småskaliga elproduktion som är ansluten till eldistributionsnätet enligt produktionsform i slutet av 2019 och 2018. Informationen för slutet av 2019 är fortfarande preliminär och kan ändras när uppgifterna revideras.


Småskalig produktion som är ansluten till elnätet (enheter på mindre än 1 MW)

Produktionsform Nominell effekt (MW)*
31.12.2019

Nominell effekt  (MW)
31.12.2018

Förändring %
Sol 197 120 +64 %
Vind 14 14 0 %
Bio 13 13 0 %
Vatten 29 31 -6 %
Diesel 23 21 +10 %
Övriga 2 2 0 %
Totalt 278 201 +38 %

*Siffrorna för 2019 är preliminära

I Finland uppgår elproduktionskapaciteten som är ansluten till elnätet till totalt över 17 500 MW. Du kan ta del av uppgifterna om större kraftverk (enheter på över 1 MW) i Energimyndighetens kraftverksregister.

Energimyndigheten samlar årligen av distributionsnätbolagen in information om den småskaliga produktionskapacitet som är ansluten till elnätet i Finland (situationen i slutet av föregående år, enheter på mindre än 1 MW). Siffrorna inkluderar alltså inte stora kraftverk på över 1 MW. Produktionskapaciteten har delats in enligt produktionsform: sol, vind, bio, vatten, diesel och övriga. Uppskattningen av den solkraftskapacitet som inte är ansluten till elnätet bygger på Naturresursinstitutets och Statistikcentralens material om uppvärmningsenergi i småhus och annan information om kapaciteten inom den småskaliga produktionen.  

Information om småskalig elproduktion som är ansluten till nätet publiceras specifikt för respektive distributionsnätbolag i början av hösten, när den information som bolagen har uppgett har granskats.

Mer information: expert Henri Hämäläinen tfn 029 5050 145 och överinspektör Mervi Suni tfn 029 5050 122.
 

El- och naturgasmarknaden Förnybar energi Nyhet