Hyppää sisältöön

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan vuonna 2019 - vuosikasvua 64 prosenttia

Julkaisuajankohta 18.6.2020 8.51
Tiedote

Vuoden 2019 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkön tuotantokapasiteettia oli noin 198 megawattia, selviää Energiaviraston sähköverkkoyhtiöiltä keräämistä alustavista tiedoista. Vuodessa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kapasiteetti lisääntyi 77 megawatilla (64 %). Aurinkosähkön osuus sähkön pientuotannosta on noin 71 prosenttia.

Sähkön pientuotanto vastaa alle kahta prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotantokapasiteetista. Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle yhden megawatin (MW) pientuotantolaitteistoista. Suomessa on tällä hetkellä yksi yli 1 MW:n aurinkosähköä tuottava laitos. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta yhteensä runsaat 20 MW, joka on asennettu yli 50 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.

Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 278 MW. Tästä suurin osa (71 prosenttia) on aurinkosähköä. Kokonaisuudessaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2019 aikana 38 prosenttia.

Oheisessa taulukossa on esitetty sähkön jakeluverkkoon liitetty sähkön pientuotanto tuotantomuodoittain vuosien 2019 ja 2018 lopussa. Vuoden 2019 lopun tiedot ovat vielä alustavia ja voivat muuttua tietoja tarkistettaessa.

Sähköverkkoon liitetty sähkön pientuotanto (alle 1 MW yksiköt)
 

Tuotantomuoto Nimellisteho (MW)*
31.12.2019

Nimellisteho (MW)
31.12.2018

Muutos %
Aurinko 197 120 +64 %
Tuuli 14 14 0 %
Bio 13 13 0 %
Vesi 29 31 -6 %
Diesel 23 21 +10 %
Muut 2 2 0 %
Yhteensä 278 201 +38 %

*Vuoden 2019 luvut alustavia

Kokonaisuudessaan Suomessa on sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia yli 17 500 MW. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston  voimalaitosrekisterissä.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt). Luvut eivät siis sisällä suuria, yli 1 MW voimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsitelevään aineistoon ja muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin.  

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksystä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen puh. 029 5050 145 ja ylitarkastaja Mervi Suni puh. 029 5050 122.

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote Uusiutuva Energia