Tiedotteet

Energiaviraston suositus sähkönmyyjille: ilman sopimusta olevien asiakkaiden sähköntoimituksen voi aloittaa heti

Energiavirasto toivoo sähkön vähittäismyyjien aloittavan uudet sähkösopimukset ja sähköntoimituksen mahdollisimman pian asiakkaille, jotka ovat parhaillaan ilman sähkösopimusta. Näin vältytään tarpeettomilta sähkön katkaisuilta.

Tiedote 23.9.2022
Karhu Voima on hakeutunut konkurssiin - asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä 

Karhu Voima Oy on hakeutunut konkurssiin 19.9.2022 ja lopettaa asiakkaiden sähkön toimituksen 20.9.2022 alkaen. Yhtiön asiakkaiden on etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä. Energiavirasto määrää Karhu Voiman tilalle uuden toimitusvelvollisen sähkönmyyjän Haminan Sähköverkot Oy:n ja Kotkan Energiaverkot Oy:n alueelle mahdollisimman pian.

Tiedote 19.9.2022
Sähkön tehoreservin hankinta keskeytyy

Sähkön tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 on keskeytynyt, koska Energiavirasto ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävää tarjousta. Energiavirasto joutui hylkäämään kilpailutuksen ainoan tarjouksen Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitoksesta.

Tiedote 16.9.2022
Kohti vähähiilistä liikennettä - infrastruktuurituen tarjouskilpailut jatkuvat

Sähköautojen suuritehoisten latauspisteiden ja uusiutuvan vedyn tankkausasemien tuen tarjouskilpailut jatkuvat lokakuussa. Tukiohjelma edistää tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien verkoston tihentymistä ja on yksi Suomen keskeisistä keinoista pyrkiä kohti vähähiilistä liikennettä.

Tiedote 15.9.2022
Kokkolan Energia irtisanoo osan toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista - asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä

Kokkolan Energia Oy on irtisanomassa 1.10.2022 toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset, jotka on tehty Kokkolan kaupungin alueen ulkopuolisiin sähkönkäyttöpaikkoihin. Energiavirasto kehottaa irtisanomisilmoituksen saaneita asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän viipymättä.

Tiedote 9.9.2022
Nyt on kannattavaa ostaa kotiin energiatehokas laite 

Kotitalouksien energiankulutuksesta 12 prosenttia kuluu sähkölaitteisiin, valaistukseen ja ruoanlaittoon. Jos suunnittelet uuden kodinkoneen hankintaa, nyt on nousevan sähkön hinnan vuoksi entistä kannattavampaa valita paremman energialuokan laite. 

Tiedote 7.9.2022
Liikenteen infrastruktuurituen kilpailuajankohdat syksyllä 2022 on julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeeseen ja osallistumaan infotilaisuuteen 28.9.2022.

Tiedote 5.9.2022
Uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto järjesti kesä-elokuussa 2022 uuden asetuksen (178/2022) mukaisen tarjouskilpailun uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta. Huutokaupan kohteena oli miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 2 tarjousta. Molemmat tarjoukset tulivat samalta tuenhakijalta. 

Tiedote 1.9.2022
Ikääntyneiden kotitalouksia tuetaan energianeuvonnan kohdekäynneillä

Nyt syksyllä käynnistyvässä pilottihankkeessa kohdistetaan energianeuvojan käyntejä kotitalouksiin, jotka kärsivät energian hinnan noususta keskimääräistä enemmän ja joissa energiatehokkuuden parantamistoimien toteuttaminen omin voimin on haastavaa. Energiavirasto rahoittaa energianeuvonnan kohdekäyntien pilotointia. 

Tiedote 31.8.2022
Astetta alemmas - energiaa säästäen kohti talvea

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät energiansäästökampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla.

Tiedote 25.8.2022