Tiedotteet

Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaa koskevasta uutisoinnista

Viime aikoina on jälleen uutisoitu Energiaviraston sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevista valvontamenetelmistä. Uutisoinnissa on viime vuoden tapaan korostunut kritiikki valvontamenetelmiä ja niiden osatekijöitä kohtaan. Tiedot nykyisestä valvontamallista ja sen taustasta on koottu tähän yhteen.

Tiedote 9.2.2021
Suuritehoisten latausjärjestelmien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen kilpailutuksen kolmatta kertaa. Energiavirasto on antanut päätökset ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevista tarjouksista ja järjestää 2020 tarjouskilpailun kaikista tuloksista tiedotustilaisuuden torstaina 11.2.2021.

Tiedote 5.2.2021
Markkinaoikeus hylkäsi Haminan Energian valituksen sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta koskevasta valvontapäätöksestä

Markkinaoikeus katsoi, ettei Energiavirasto menetellyt lainvastaisesti arvioidessaan yhtiön esittämiä kaivuolosuhdemuutosvaatimuksia ja pyytäessään asiaa koskevia selvityksiä. Oikeuskäsittely koski yhtiölle annettua kolmannen valvontajakson valvontapäätöstä ja tasoitusjaksojen pidentämisvaatimuksen hylkäämistä.

Tiedote 29.1.2021
Lakiesitys ehdottaa useita muutoksia sähköverkkoyhtiöiden sääntelyyn

Valtioneuvosto on antanut 28.1.2021 eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lakimuutos toisi Energiavirastolle uusia työkaluja sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaan.

Tiedote 28.1.2021
Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan

Kotitaloudet maksoivat tammikuussa 2021 sähköstään kokonaisuudessaan 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa, sähkölämmittäjän lasku kasvoi reilussa vuodessa 0,6 prosenttia.

Tiedote 28.1.2021
Syöttötariffitukia maksettiin 324 miljoonaa euroa

Viime vuonna uusiutuvan energian syöttötariffitukia maksettiin ennätykselliset 324 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 niitä maksettiin 229 miljoonaa euroa. Muutos johtuu pitkälti viime kevään poikkeuksellisesta tuulisuudesta ja sähkön alhaisesta hinnasta. 

Tiedote 26.1.2021
Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkauspisteen tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Energiavirasto on antanut päätökset biokaasun tankkauspisteitä ja sähköautojen joukkoliikennettä koskevista tarjouksista.

Tiedote 21.1.2021
ACER ottaa käyttöön REMIT-maksut vuonna 2021

ACER aloittaa vuoden 2021 aikana REMIT-maksujen keräämisen, maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Vuosittaisilla maksuilla katetaan ACERin kuluja REMIT-asetuksen 8 artiklaan perustuvan toiminnan osalta.

Tiedote 14.1.2021
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, jonka tavoitteena on edistää liikenteessä sähkön lataus- ja biokaasun tankkausverkostojen laajenemista. Kyseessä on neljäs ja viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun. 

Tiedote 13.1.2021
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 74,6 miljoonaa euroa vuonna 2020

Viime vuonna maksettiin päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea 74,6 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 40 yritykselle ja 61 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2019 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Tiedote 13.1.2021

Uutiskirjeet