Tiedotteet

Uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto järjesti kesä-elokuussa 2022 uuden asetuksen (178/2022) mukaisen tarjouskilpailun uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta. Huutokaupan kohteena oli miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 2 tarjousta. Molemmat tarjoukset tulivat samalta tuenhakijalta. 

Tiedote 1.9.2022
Ikääntyneiden kotitalouksia tuetaan energianeuvonnan kohdekäynneillä

Nyt syksyllä käynnistyvässä pilottihankkeessa kohdistetaan energianeuvojan käyntejä kotitalouksiin, jotka kärsivät energian hinnan noususta keskimääräistä enemmän ja joissa energiatehokkuuden parantamistoimien toteuttaminen omin voimin on haastavaa. Energiavirasto rahoittaa energianeuvonnan kohdekäyntien pilotointia. 

Tiedote 31.8.2022
Astetta alemmas - energiaa säästäen kohti talvea

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät energiansäästökampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla.

Tiedote 25.8.2022
Ohjeita Lumo Energia Oyj:n asiakkaille

Lumo Energia Oyj:n sähköntoimitus asiakkaille on päättymässä 1.9.2022 alkaen. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet yhtiön asiakkaille, joille verkkoyhtiö on ilmoittanut sähköntoimituksen päättymisestä.

Tiedote 18.8.2022
Tehoreservi turvaa sähkön toimitusvarmuutta

Energiavirasto käsittelee parhaillaan seuraavan tehoreservikauden 1.11.2022-31.10.2023 tarjouksia ja pyrkii tekemään päätöksen mahdollisimman nopeasti. Tehoreserviin varatut voimalaitokset varautuvat tuottamaan sähköä, jos markkinaehtoinen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta.

Tiedote 11.8.2022
Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto järjesti touko-kesäkuussa 2022 ensimmäisen uuden asetuksen (178/2022) mukaisen tieliikenteen infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksessa myönnetään tukea ajoneuvojen suuritehoisille tasavirtalatauspisteille. Huutokaupan kohteena oli 5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 141 tarjousta. Tarjouksia jätettiin yhteensä 7,62 miljoonaa euroa vastaavan tukisumman edestä. Hyväksyvät päätökset löytyvät Energiaviraston verkkosivulta.

Tiedote 10.8.2022
Lumo Energia Oyj valmistautuu lopettamaan toimintansa – Toimi näin, mikäli olet saanut Lumo Energialta ilmoituksen etsiä uusi sähkönmyyjä

Lumo Energia Oyj on lopettamassa toimintansa sähkönmyyjänä 1.9.2022 alkaen. Energiaviraston saamien tietojen mukaan Lumo Energia Oyj on lähettänyt osalle yhtiön asiakkaista ilmoituksen, jossa se on kehottanut heitä etsimään uuden sähkönmyyjän.

Tiedote 2.8.2022
Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin

Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin 21.7.2022 annetulla Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä.

Tiedote 29.7.2022
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2021

Energiavirasto on laatinut oheisen kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2021. 

Tiedote 11.7.2022
Vuoden 2021 jäännösjakauma on julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Tiedote 28.6.2022

Uutiskirjeet