Tiedotteet

Liikenteen infrastruktuurituen kilpailuajankohdat ja osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa 5 miljoonaa euroa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja miljoona euroa uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeeseen ja infotilaisuuden materiaaliin.

Tiedote 25.4.2022
Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2021. Päästöt kasvoivat 3,8 prosenttia vuoden 2020 päästömäärästä.

Tiedote 1.4.2022
Energian alkuperätakuut laajenevat - kuluttajille yhä kattavampaa tietoa tuotantotavoista

Energian alkuperätakuut laajenevat kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle voi jatkossa hakea alkuperätakuun. Alkuperätakuiden avulla kuluttajat voivat varmistua siitä, että heille esimerkiksi uusiutuvana lämpönä tai ydinsähkönä myyty energia on tuotettu väitetyllä tavalla.

Tiedote 1.4.2022
Ekosuunnittelun vaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuotteisiin

Energiaan liittyvistä tuotteista tunnetut ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin. Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen uudesta ekosuunnitteluasetuksesta, joka ohjaa tuotteiden kestävään suunnitteluun. Jatkossa tuotteiden on oltava energiatehokkaita, helposti korjattavia ja kierrätettäviä.

Tiedote 30.3.2022
Energiavirasto vahvisti ensimmäiset uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteen mukaiset vapaaehtoiset jakelijat

Energiavirasto on vahvistanut kymmenen ensimmäistä vapaaehtoista jakelijaa jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. Jakeluvelvoitelain soveltamisrajan alle jäävillä uusiutuvien polttoaineiden jakelijoilla oli vuoden 2022 alusta lähtien mahdollisuus hakeutua ensimmäistä kertaa vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piiriin.

Tiedote 22.3.2022
Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteri avautuu 1.4.2022

Energian alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja järjestää infotilaisuuksia rekisterin toiminnasta ja käytöstä.

Tiedote 18.3.2022
Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden tuki vuonna 2022

Valtioneuvosto on eilen 17.3.2022 hyväksynyt asetuksen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurituesta vuosille 2022–2025. Ensimmäiset kilpailutukset Energiavirasto järjestää toukokuu-syyskuussa 2022, jolloin kilpailutetaan tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää informaatiotilaisuuden uuden asetuksen mukaisista kilpailutuksista 21.4.2022.

Tiedote 18.3.2022
Energiaviranomaiset tukevat Ukrainan liittämistä Euroopan sähköverkkoon

Eurooppalaiset verkkoyhtiöt liittivät 16. maaliskuuta Ukrainan ja Moldovan Keski-Euroopan sähköverkkoon. Energia-alan eurooppalaiset viranomaiset tukevat maiden synkronointia sähköverkkoon osana Ukrainan hätätilaa helpottavia toimia.

Tiedote 17.3.2022
Sähkö- ja maakaasuverkon häiriötilanteisiin valmistaudutaan varautumissuunnittelulla

Sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöt ylläpitävät varautumissuunnitelmia, joiden avulla yhtiöt varautuvat verkkoon kohdistuviin häiriötilanteisiin, häiriöiden edellyttämiin säännöstelytoimiin sekä valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Sähköverkkoyhtiöiden on päivitettävä varautumissuunnitelmat kesäkuun loppuun 2022 mennessä.

Tiedote 10.3.2022
Ajankohtaista energian huoltovarmuudesta

Energiavirastoon on tullut kyselyjä energian huoltovarmuudesta, josta Suomessa vastaa kuitenkin Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan energian huoltovarmuus on Suomessa hyvällä tasolla. Häiriötilanteissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminta pyritään pitämään ennallaan mahdollisimman pitkään. Häiriötilanteet voivat vaikuttaa energiayhtiöiden ja energian käyttäjien kustannuksiin. 

Tiedote 4.3.2022

Uutiskirjeet