Tiedotteet

Energiavirasto hylkäsi Fingrid Oyj:n muutosehdotuksen säätösähkömarkkinan hintarajasta ja velvoitti toimittamaan tasevastaavien vakuusvaateet vahvistettaviksi

Energiavirasto hylkäsi 22.2.2023 antamallaan päätöksellä Fingridin ehdotuksen säätösähkön hintarajojen soveltamisen lykkäämisestä perusteettomana.

Tiedote 24.2.2023
Liikenteen infrastruktuurituen osallistujan ohjeet julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeisiin ja infotilaisuuden materiaaliin.

Tiedote 20.2.2023
Muutoksia kuluttajien puhelinneuvonnan aukioloaikoihin

Energiaviraston puhelinneuvonta palvelee kuluttajia viikosta 6 eteenpäin tiistaista torstaihin kello 9‒12.

Tiedote 10.2.2023
Energiavirasto ja Motiva: Lamppujen energiamerkinnän siirtymäaika päättyy

Lamppujen energiamerkkien uudistukseen liittynyt 18 kuukauden siirtymäaika päättyy. Maaliskuun alussa kaupoissa saa olla myynnissä vain uudella energiamerkillä merkittyjä lamppuja, jossa energialuokka-asteikko on A:sta G:hen. Nyt markkinoilla olevat lamput siirtyvät asteikon heikompaan päähän, vaikka ne ovat yhtä energiatehokkaita kuin ennen muutosta.

Tiedote 8.2.2023
Markkinaoikeus pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta Energiaviraston valvontamenetelmiä koskevista valituksista

Ennakkoratkaisupyyntö koskee markkinaoikeudelle tulleita valituksia Energiaviraston päätöksestä muuttaa jo annettuja verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien valvontamenetelmien vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Päätösten muuttamisen perusteena on sähkömarkkinalain muutos. Ennakkoratkaisulla pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta tulkintaa muun muassa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomaan asemaan. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta.

Tiedote 3.2.2023
Energiavirasto ja Motiva: Energiakriisi kiihdyttää energiamurrosta - uusien teknologioiden osaajia tarvitaan

Korkea sähkönhinta on kiihdyttänyt uusiutuvien energiateknologioiden markkinoita: aurinkosähköjärjestelmiä ja lämpöpumppuja on asennettu tiuhaan tahtiin niin pieniin kuin suurempiin kohteisiin ja asennuksia joutuu odottamaan kuukausia. Pulaa on sekä laitteistoista että tekijöistä. Jatkossa työvoimapula korostunee entisestään, sillä sekä EU:n että Suomen omat vähähiilisyystavoitteet kasvattavat uusiutuvan energian kysyntää. Uutta työvoimaa tarvitaan.

Tiedote 3.2.2023
Liikenteen infratuen maaliskuun 2023 tukikilpailutus

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää informaatiotilaisuuden tuen hakijoille 17.2.2023.

Tiedote 27.1.2023
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 63,3 miljoonaa euroa vuonna 2022

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 50 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Tiedote 24.1.2023
Lokakuun 2022 liikenneinfran tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto kilpailutti lokakuussa 2022 tukea vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiselle. Kilpailutuksessa myönnettiin tukea uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden ja ajoneuvojen suuritehoisten tasavirtalatauspisteiden rakentamiselle. Tukea myönnettiin kolmen vedyn tankkausaseman ja yhteensä 640 suuritehoisen CCS-standardin mukaisen latauspisteen rakentamiselle.

Tiedote 19.1.2023
Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin noin 50 prosenttia vuonna 2022

Kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta jatkoi nousuaan myös vuonna 2022. Sähkön hinta nousi kuluttajille kaikkialla Euroopassa. Sähköenergian hinta nousi Suomessa keskimäärin kotitalouksissa 142 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 106 prosenttia. Sähkön kokonaishinta (sisältäen energian, siirron ja verot) nousi kotitalouksilla keskimäärin 53 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 47 prosenttia. Kotitalouksien sähköenergian hinnoissa on kuitenkin suurta vaihtelua johtuen sähkösopimuksen tyypistä ja sen solmimisajankohdasta. Sähkön kulutus väheni selvästi vuonna 2022. Kotimainen sähkön tuotanto pysyi lähes ennallaan, ja sähkön säästöllä kompensoitiin Venäjän tuonnin loppuminen.

Tiedote 19.1.2023