Hyppää sisältöön

Uusiin valvontamenetelmiin yli 100 lausuntoa – vaikutustenarviointi jatkuu

Julkaisuajankohta 22.11.2023 16.31
Tiedote

Kuuleminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen hinnoittelun valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätösluonnoksesta oli avoinna 13.10.–10.11.2023.

Sähkön jakeluverkkotoiminnan menetelmiin ja vahvistuspäätösluonnokseen saapui yhteensä 102 lausuntoa lausuntopalvelun kautta ja 12 lausuntoa suoraan Energiavirastolle.  Sähkön jakeluverkkotoiminnan menetelmät kiinnostivat kahdeksaa asiakkaiden sidosryhmää edustavaa tahoa, 19:ää puhtaan energian siirtymää edustavaa tahoa, 22:ta toimialan urakointipalveluja tarjoavaa tahoa, viittä verkkotoimintaa omistavaa tahoa sekä 60:tä sähkön jakeluverkonhaltijaa.

Sähkön kantaverkkotoiminnan osalta menetelmiin ja vahvistuspäätösluonnokseen saapui yhteensä yhdeksän lausuntoa lausuntopalvelun kautta ja kolme lausuntoa suoraan Energiavirastolle. Sähkön kantaverkkotoiminnan valvontamenetelmistä lausui Fingrid Oyj:n lisäksi sidosryhmiä puhtaan energian, asiakkaiden ja urakoitsijoiden edustajista.

Maakaasun jakeluverkkotoiminnan menetelmiin ja vahvistuspäätösluonnokseen saapui yhteensä viisi lausuntoa lausuntopalvelun kautta, joista menetelmien sisältöä kommentoivat verkonhaltijoiden sidosryhmä.

Maakaasun siirtoverkkotoiminnan osalta menetelmiin ja vahvistuspäätösluonnokseen saapui yhteensä neljä lausuntoa lausuntopalvelun kautta, joista menetelmien sisältöä kommentoivat Gasgrid Finland Oyj ja Energiateollisuus ry.

Menetelmiin muutoksia lausuntojen perusteella

Energiavirasto on tehnyt analyysiä saapuneista lausunnoista. Analyysin perusteella erityisesti verkonhaltijat ovat esittäneet huolen rahoituksen riittävyydestä verkkotoiminnan investointeihin 2024–2031 esitettyjen verkon yksikköhintojen jäädyttämiseen ja inflaation käsittelyyn liittyvien muutosten johdosta. Myös omistajia, urakoitsijoita sekä puhtaan energian siirtymää edustavia tahoja on lausuntojen perusteella erityisesti huolestuttanut puhtaan energian siirtymän edellyttämien investointien rahoittamisen edellytykset esitetyillä edellä mainituilla muutoksilla. Asiakkaita edustavat tahot ovat taas erityisesti sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun osalta kiitelleet muutosten johdosta menetelmien parantuneesta kustannusvastaavuudesta.

Energiavirasto on jatkanut vaikutustenarviointia saadun palautteen perusteella. Lausunnoissa esitettyjen investointien rahoittamista koskevien huolien osalta virasto on päätynyt esittämään lausunnoilla olleisiin menetelmiin muutoksia. Virasto tulee järjestämään uuden lausuntokierroksen muutoksista vahvistuspäätösluonnoksen mukaisiin menetelmiin viikoilla 49–50.

Lisätietoja

Johtaja Veli-Pekka Saajo (veli-pekka.saajo(a)energiavirasto.fi. p. 0295 050 023) ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen (tiina.karppinen(a)energiavirasto.fi. p. 0295 050 035)

Julkiset lausunnot aiempaan kuulemiseen

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote