Hyppää sisältöön

Sähkön riittävyys Suomessa hyvä tänä talvena

Julkaisuajankohta 30.11.2023 8.59
Tiedote

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella myös kylmien pakkaspäivien kulutushuippujen aikana. Useat samanaikaiset häiriöt sähköjärjestelmässä voivat kuitenkin vaarantaa sähkötehon riittävyyden.

Energiavirasto on julkaissut sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta koskevat raportit, joissa arvioidaan kotimaisen käytettävissä olevan sähkön tuotantokapasiteetin ja naapurimaiden siirtoyhteyksien riittävän kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen. Haasteita voivat kuitenkin aiheuttaa useat samanaikaiset häiriöt merkittävissä tuotantolaitoksissa ja siirtoyhteyksissä.

Edellistalveen verrattuna tulevan talven tilanne sähkön tuotantokapasiteetin osalta on parempi. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos (1600 megawattia) aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa 2023. Energiavirastolle tehtyjen ilmoitusten perusteella uutta tuulivoimakapasiteettia on otettu käyttöön yli 1300 megawattia vuoden 2023 aikana, ja vuoden loppuun mennessä tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan vielä 600 megawattia. Toisaalta tuotantokapasiteettia on myös poistunut: CHP-sähköntuotantokapasiteettia on käytössä lähes 200 megawattia vähemmän kuin viime vuonna.

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on raportissa arvioitu noin 14 300 MW. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu kulutushuipun aikana olevan käytettävissä yhteensä noin 12 800 megawattia. Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee noin 1 500 megawattia tuontisähköä. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 3 400.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kylmän tyynen talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa talvelle 2023–2024. Luvut eivät sisällä Fingridin järjestelmäreservejä.

Kylmä tyyni talvipäivä (kerran 10 vuodessa)  
Tuotantokapasiteetti (markkinaehtoisesti käytettävissä oleva) 12 800 MW
Kulutus 14 300 MW
Suomen tehotase ilman tuontia -1 500 MW
Tuontikapasiteetti muista maista 3 400 MW

Inkoon LNG-terminaali turvaa maakaasun toimitusvarmuutta

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vuoto lokakuussa 2023. Korjaustöiden on arvioitu kestävän ainakin huhtikuuhun 2024 asti, eikä Suomeen tuoda näin ollen putkikaasua lainkaan tulevana talvena. Nesteytettyä maakaasua (LNG) otetaan vastaan Inkoon kelluvassa LNG-terminaalissa sekä Haminassa Torniossa ja Porissa. Inkoon ja Haminan terminaaleista kaasua syötetään kaasuverkkoon.

Kaasunkulutus Suomessa on kasvanut marraskuun 2023 puoleenväliin mennessä noin kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Vuorokausikohtainen huippukulutus oli noin 62 GWh/d talvella 2022–2023.

Kaasun odotetaan riittävän Suomessa tulevana talvena, vaikka Balticconnector ei olekaan käytössä. Inkoon LNG-terminaalin höyrystyskapasiteetti 140 GWh/d, joka yksin riittää turvaamaan kaasutoimitukset. Mahdollinen häiriö Inkoon terminaalissa voi kuitenkin vaarantaa kaasun riittävyyden, mikä voi heijastua myös sähköntuotantoon.

 

Lisätiedot

Asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145, henri.hamalainen(a)energiavirasto.fi

Sähkön toimintavarmuus vuonna 2023

Kaasun toimintavarmuus vuonna 2023

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote