Hyppää sisältöön

Polttoaineen päästökauppaa koskeva arviomuistio lausunnolle

Julkaisuajankohta 24.11.2023 16.23
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ja lähettänyt lausunnolle arviomuistion koskien uutta, fossiilisen polttoaineen jakeluun kohdistuvaa päästökauppaa. Arviomuistioon pyydetään lausuntoja Lausuntopalvelu.fi:ssä 7.1.2024 mennessä.

Fossiilisen polttoaineen jakelua koskeva päästökauppa on nykyisestä yleisestä päästökaupasta erillinen järjestelmä, joka tulee käynnistymään asteittain. Se on rakenteiltaan pääosin samankaltainen kuin yleinen päästökauppa, eli EU:n laajuinen järjestelmä, missä sääntelyn kohteena oleva taho on velvollinen seuraamaan päästöjään sekä hankkimaan niitä vastaavan määrän päästöoikeuksia. Uusi jakelijoiden päästökauppa kattaa tieliikenteen, rakennusten erillislämmityksen, rakentamisen sekä nykyisen yleisen päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisen polttoaineen.

Uutta päästökauppa koskeva kansallinen lainsäädäntö tulee toimeenpanna 30.6.2024 mennessä. Päästökaupan arviomuistiossa kuvataan päästökauppadirektiivin sisältö, sen mahdollistama liikkumavara sekä kansalliset toteuttamisvaihtoehdot toimeenpanolle ja näiden vaikutukset. Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää arviomuistiosta saatua lausuntopalautetta varsinaisen hallituksen esityksen laadinnassa. 

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Arviomuistio EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökaupasta lausunnolle

Lausunnot: Lausuntopalvelu.fi

2023 Päästökauppa Tiedote