Hyppää sisältöön

Energiavirasto käynnistää selvityksen sähköpörssiin 23.11.2023 annetusta virheellisestä tarjouksesta

Julkaisuajankohta 24.11.2023 14.23
Tiedote

Energiavirasto käynnistää selvityksen sähköpörssissä Suomen tarjousalueelle torstaina 23.11.2023 annetusta virheellisestä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista markkinoiden toimintaan ja eri markkinaosapuolille. Sähkömarkkinoiden toimintaa valvovana viranomaisena Energiavirasto selvittää, onko tapauksessa mahdollisesti rikottu sähkömarkkinoiden sääntelyä ja kuinka jatkossa vastaavien tilanteiden syntyminen voidaan estää. Virasto selvittää asiaa yhteistyössä muiden maiden sääntelyviranomaisten kanssa.

Markkinatoimija antoi 23.11.2023 sähköpörssissä Suomen tarjousalueelle virheellisen tarjouksen koskien perjantain 24.11.2023 kaikkia tunteja. Markkinatoimijan itsensä ilmoittamien tietojen perusteella toimija oli virheellisesti tarjonnut myytäväksi Suomen alueelle erittäin suuren määrän sähköä.

Pörssiin annetun virheellisen tarjouksen seurauksena sähköpörssin tuntihinnat ovat Suomen hinta-alueella tänään erittäin alhaiset ja iltapäivästä alkaen niin sanotulla teknisellä minimitasolla -500 euroa megawattitunnilta.

Virheellinen tarjous on heijastunut sähkön tuntihintoihin myös naapurimaissa. Suomi on osa yhteisiä eurooppalaisia sähkön sisämarkkinoita, jolloin yhdellä alueella tehdyt tarjoukset voivat vaikuttaa myös muiden alueiden hintoihin ja alueiden välisiin sähkön siirtoihin.

Virheen vuoksi pörssin tuntihinnat eivät ohjaa tuotantoa ja kulutusta oikein tämän päivänä aikana. Järjestelmävastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa sähköjärjestelmän toimintaa ja viime kädessä tekee toimia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi.

Fingridin mukaan sähkötehon riittävyys Suomessa näyttää hyvältä. Energiavirasto kuitenkin toivoo, että kuluttajat eivät reagoisi sähkön halpaan pörssihintaan lisäämällä kulutusta, vaan käyttäisivät sähköä normaaliin tapaan. Tällä tavoin kuluttajat voivat omalta osaltaan auttaa tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa.

Lisätiedot

Antti Paananen johtaja, Markkinat
puhelin +358 295 050 013, antti.paananen(a)energiavirasto.fi

Fingridin tiedote 23.11.2023

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote