Hoppa till innehåll

Energimyndigheten inleder en utredning av det felaktiga anbudet till elbörsen 23.11.2023

Utgivningsdatum 24.11.2023 14.23 | Publicerad på svenska 27.11.2023 kl. 16.45
Pressmeddelande

Energimyndigheten inleder en utredning om det felaktiga anbudet som torsdagen den 23 november 2023 gavs till Finlands anbudsområde på elbörsen och dess inverkan på marknadens funktion och på olika marknadsparter. I egenskap av tillsynsmyndighet för elmarknadens verksamhet utreder Energimyndigheten om man i fallet eventuellt har brutit mot regleringen av elmarknaden och hur man i fortsättningen kan förhindra att motsvarande situationer uppstår. Myndigheten utreder ärendet i samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder.

Den 23 november 2023 gav marknadsaktören på elbörsen på Finlands anbudsområde ett felaktigt anbud gällande alla timmar fredagen den 24 november 2023. Utifrån de uppgifter som marknadsaktören själv uppgett hade aktören felaktigt erbjudit en mycket stor mängd el för försäljning på Finlands område.

Till följd av det felaktiga anbudet till börsen är elbörsens timpriser inom Finlands prisområde idag mycket låga och från och med eftermiddagen är de på den så kallade tekniska miniminivån -500 euro per megawattimme.

Det felaktiga anbudet har återspeglats i timpriserna för el även i grannländerna. Finland är en del av den gemensamma europeiska inre elmarknaden, varvid anbud som gjorts i ett område också kan påverka priserna i andra områden och elöverföringen mellan områdena.

På grund av felet styr börsens timpris inte produktionen och förbrukningen rätt under dagens lopp. Det systemansvariga stamnätsbolaget Fingrid följer elsystemets funktion och vidtar i sista hand åtgärder för att balansera elproduktionen och elförbrukningen.

Eleffektens tillräcklighet i Finland ser bra ut. Energimyndigheten önskar dock att konsumenterna inte skulle reagera på det billiga börspriset på el genom att öka förbrukningen, utan använda el på normalt sätt. På så sätt kan konsumenterna bidra till att balansera produktionen och förbrukningen.

Mer information

Antti Paananen direktör, Marknader

telefon +358 295 050 013, antti.paananen(a)energiavirasto.fi

2023 El- och naturgasmarknaden Nyhet