Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Julkaisuajankohta 22.11.2023 12.20
Tiedote

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) päivitetyt ehdot. Ehdot ovat voimassa 1.1.2024–31.12.2024.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen tiedonvaihdon sähkön vähittäismarkkinoilla ja sen palvelut on määritelty lainsäädännössä. Järjestelmään tallennettuja tietoja käyttävät sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkkoyhtiöt palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Datahubia hallinnoiva Fingrid Datahub Oy on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Fingrid Datahub Oy:n keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Energiavirasto on vahvistanut järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon päivitetyt palvelujen ehdot sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla. Ehdot on vahvistettu määräaikaisena ajalle 1.1.2024–31.12.2024. Nyt vahvistetut ehdot löytyvät päätöksen liitteistä.

Lisätietoja asiassa antavat johtava asiantuntija Suvi Lehtinen (puh. 029 5050 061) sekä juristi Maija Kunnas (puh. 029 5050 090). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Vahvistuspäätös

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote