Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) päivitetyt ehdot. Ehdot ovat voimassa 1.1.2023–31.12.2023.

Tiedote 1.12.2022
Sähkön riittävyys Suomessa aiempaa epävarmempaa tulevana talvena - lyhyet sähkökatkot mahdollisia

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella suurimman osan ajasta. Talven tehotilanne sisältää kuitenkin monia epävarmuuksia, joten sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetti ei välttämättä aina riitä kattamaan sähkön kysyntää. Sähköpulan välttämiseksi Energiavirasto kannustaa suomalaisia välttämään tarpeetonta sähkönkulutusta etenkin huippukulutustunneilla.

Tiedote 1.12.2022
Markkinaoikeus hylkäsi Energiaviraston esittämän seuraamusmaksun Gasumille

Markkinaoikeus on tänään 7.11.2022 antamallaan ratkaisulla kumonnut Energiaviraston Gasum Oy:lle antamat ristiinsubventiota koskevat päätökset ja hylännyt viraston markkinaoikeudelle tekemän seuraamusmaksuesityksen. Energiavirasto valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tiedote 7.11.2022
Energiavirastossa vireillä useita tutkintapyyntöjä sähkön toimitusvelvollisuustuotteista ja -hinnoista

Energiavirastossa on tällä hetkellä vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitusvelvollisen sähkön kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko pörssisähkö olla vähittäismyyjän ainoa toimitusvelvollinen tuote.

Tiedote 7.11.2022
Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita

Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita ja ratkaisee säätösähkön hintarajaa koskevan Fingrid Oyj:n ehdotuksen selvitysten jälkeen. Fingrid on esittänyt, että uutta säätösähkön hintarajaa (+/- 10 000 EUR/MWh) sovellettaisiin aikaisintaan 1.4.2023 alkaen. Hakemuksen vireilläolo ei vaikuta voimassa olevan lainvoimaisen päätöksen noudattamiseen.

Tiedote 2.11.2022
Ensimmäiset lämmön alkuperätakuut myönnetty

Energiavirasto on myöntänyt ensimmäiset lämmön alkuperätakuut. Takuita myönnettiin Keravan Energian ja Helen Oy:n uusiutuvalla energialla tuottamalle lämmölle lokakuussa. Energiaviraston ylläpitämään lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin on hakeutunut jo hyvä määrä lämmön ja jäähdytyksen tuottajia sekä tilinhaltijoita.

Tiedote 1.11.2022
Runsaasti tarjouksia sähköautojen suuritehoisten latauspisteiden tukikilpailussa - tukea myös uusiutuvan vedyn tankkauspisteille

Energiavirasto sai 158 tarjousta sähköautojen suuritehoisista latauspisteistä ja kolme tarjousta uusiutuvan vedyn tankkauspisteistä juuri päättyneessä investointituen tukikilpailussa. Tuesta kilpailevat sähköautojen suuritehoiset latauspisteet ovat teholtaan yhä parempia ja soveltuvat aiempaa useammin raskaan liikenteen ajoneuvon lataamiseen. Joka toinen kilpaileva hanke tarjoaa myös mahdollisuuden korttimaksuun.

Tiedote 28.10.2022
Kaasumarkkinoiden neljän maan yhteinen syöttötariffialue lykkääntyy

Geopoliittisen tilanteen muutokset vuonna 2022 ovat johtaneet siihen, että Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan yhteinen syöttötariffialue ja ITC-mekanismi voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.10.2024.

Tiedote 26.10.2022
Euroopan energiaviranomaiset: energian vientiä EU-maiden välillä ei pidä rajoittaa

EU-maiden on erittäin tärkeää jatkaa sähkön ja kaasun vientiä naapurimaihin, jotta energian riittävyys ei vaarannu tulevana talvena, korostaa energiaviranomaisten yhteistyövirasto ACER. Virasto painottaa yhtenäisen energiamarkkinan toiminnan tukevan energian riittävyyttä jokaisessa jäsenmaassa ja tasaavan korkeita hintapiikkejä.

Tiedote 26.10.2022
Lumme Energia Oy aloittaa toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Kotkan Energiaverkot Oy:n alueella

Energiavirasto on 14.10.2022 määrännyt Lumme Energia Oy:n toimimaan toimitusvelvollisena sähkön vähittäismyyjänä Kotkan Energiaverkot Oy:n verkkoalueella. Lumme Energia Oy:n on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan alueella oleville toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Aiemmin alueella toimitusvelvollisena vähittäismyyjänä toiminut Karhu Voima Oy hakeutui konkurssiin 19.9.2022 ja lopetti sähkön toimituksen seuraavasta päivästä alkaen.

Tiedote 14.10.2022
Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 23.12.2022 saakka.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Tervetuloa uusiutuvan energian ajankohtaispäivään 17.1.2023!

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestetään jälleen tammikuussa 2023. Katso päivän ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!