Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Kuukausittaiset kahvit verkkoyhtiöille alkavat – Tule kuulolle Verkkovarttiin 14.9.

Energiaviraston Verkot-ryhmä järjestää syyskuussa ensimmäisen Verkkovartti-aamukahvitilaisuuden, joka on suunnattu maakaasu- ja sähköverkkoyhtiöiden henkilöstöille.

Tiedote 7.9.2023
Energiamarkkinariitalautakunta aloittaa toimintansa – puheenjohtajana Energiaviraston johtava juristi

Valtioneuvosto on nimittänyt ensimmäistä kertaa energiamarkkinariitalautakunnan, joka aloittaa toimintansa 1.9.2023. Sen toimikausi kestää neljä vuotta. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Energiaviraston johtava juristi Nora Kankaanrinta.

Tiedote 31.8.2023
Päästökauppalain soveltamisalaan muutoksia: lisää laitoksia päästökaupan piiriin

Muutokset päästökauppadirektiivissä tuovat kaikki soveltamisalarajan ylittävät laitokset päästökaupan piiriin ensi vuoden alusta alkaen. Lisäksi soveltamisalarajoihin tulee muutoksia.

Tiedote 30.8.2023
Sähkömarkkinalaki edellyttää yrityksiä eriyttämään toimintoja toisistaan – tätä se tarkoittaa

Energiavirasto muistuttaa, että sähkömarkkinoilla toimivia yrityksiä edellytetään eriyttämään sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista. Eriyttämissäännösten mukaan eriytettäville sähköliiketoiminnoille on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja tase.

Tiedote 29.8.2023
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2022

Energiavirasto on laatinut oheisen kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2022. 

Tiedote 13.7.2023
NordREG julkaisi vastauksen Flow Based-kapasiteetinlaskentamenetelmän tarkastuspisteen raporttiin

Pohjoismaiset energia-alan sääntelyviranomaiset julkaisivat yhteisen vastauksen kantaverkkoyhtiöiden toimittamaan CACM suuntaviivojen 20(2) artiklan Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteisen kapasiteetin laskentamenetelmän muuttamisen päätöksen (20.4.2020) mukaisen tarkastuspisteen raporttiin.

Tiedote 12.7.2023
Sähköhyvityksen virheen korjaamista koskevien hakemusten käsittelytilanne

Energiavirastolla on käsittelyssä lähes 600 sähköhyvityksen virheen korjaamisen hakemusta. Hakemusten käsittely on aloitettu, mutta päätöksiä saadaan vasta useamman viikon kuluttua.

Tiedote 10.7.2023
Energiavirasto muistuttaa: arvioimme yhtiöiden toimintaa vain sähkömarkkinalainsäädännön puitteissa

Energiavirastoon on tullut useita yhteydenottoja epäselvyyksistä jakeluverkon sähköntoimitusten mittaukseen liittyen. Energiavirasto muistuttaakin, että sen toimivallassa on arvioida sähköverkkoyhtiöiden toimintaa vain sähkömarkkinalainsäädännön osalta.

Tiedote 30.6.2023
Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi lähes 14 prosenttiin vuonna 2022

Energiaviraston tietojen perusteella pörssisähkösopimusten osuus oli vuoden 2022 lopussa 13,7 prosenttia kaikista sähkön vähittäissopimuksista. Nousua vuoden 2021 lopun tilanteesta oli 4,3 prosenttiyksikköä.

Tiedote 30.6.2023
Sähkön toimitusvelvollisuushintaa arvioidaan markkinapohjaisesti

Energiavirasto on linjannut päätöksessään 28.6.2023, että toimitusvelvollisten sähkösopimusten hinnan kohtuullisuutta arvioidaan markkinapohjaisesti vertaamalla sitä vastaavan sopimustyypin keskimääräiseen kilpailtuun vähittäismarkkinahintaan. Energiaviraston mukaan sähkönmyyjä ei voi tarjota pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisuustuotteena ja toimitusvelvollisuussopimusten hintojen ja ehtojen on oltava vaivatta loppukäyttäjien saatavilla. Sähkömarkkinalain säännökset hinnoittelun kohtuullisuudesta koskevat vain toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyntiä.

Tiedote 28.6.2023
Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen koskien määräystä sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevasta määräyksestä. Määräyksellä valvotaan mm. laatuvaatimusten täyttämistä sekä verkon kehittämistoimenpiteitä. Lausuntoaikaa on 17.10. saakka.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen koskien Hamina LNG Oy:n LNG-terminaalin ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä palvelujen ehtoja sekä hinnoittelua koskevista menetelmistä. Lausuntoaika päättyy 29.9.