Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 jäännösjakauma julkaistu: varmentamaton sähkö entistä harmaampaa

Julkaisuajankohta 25.6.2024 14.44
Tiedote

Jäännösjakauma kertoo mistä tuotantolähteistä alkuperätakuuvarmentamaton ja alkuperältään tuntematon sähköntuotanto koostuu. Vuoden 2023 jäännösjakaumassa fossiilisten energialähteiden ja turpeen osuus jatkoivat kasvuaan ja uusiutuvien energialähteiden osuus puolittui aiempaan vuoteen verrattuna.

Sähkön loppukäyttäjällä on vaihtoehtoina ostaa joko alkuperätakuuvarmennettua tai -varmentamatonta sähköä. Alkuperätakuuvarmennetun sähkön alkuperä osoitetaan alkuperätakuilla ja sen tuotantojakauma on joko uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa, ydinvoimaa tai näiden yhdistelmä. 

Alkuperätakuuvarmentamattoman ja alkuperältään tuntemattoman sähkön tuotantojakauma osoitetaan jäännösjakaumalla. Jäännösjakauma vaihtelee vuosittain sen mukaan, mitä tuotantolähteitä alkuperätakuuvarmennetun sähkön tuotannosta ja kulutuksesta jää yli. Esimerkiksi vuonna 2023 Suomessa tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä 40,41 terawattituntia sähköä, josta 1,02 terawattitunnille ei haettu alkuperätakuita. Energiavirasto vastaa jäännösjakauman laskennasta.

Jäännösjakauma sisältää tiedon alkuperätakuuvarmentamattoman sähkön tuotantojakaumasta, tuotantojakauman mukaisista keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä sekä tuotantojakauman mukaisesta keskimääräisestä käytetyn ydinpolttoaineen määrästä. 

Sähkön jäännösjakauma vuonna 2023: 

  • Fossiiliset energialähteet ja turve: 80,62 %
  • Uusiutuvat energialähteet: 5,34 %
  • Ydinvoima: 14,04 %

Vuonna 2023 jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 554,90 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 0,44 mg/kWh. 

Fossiilisten energialähteiden ja turpeen osuus kasvussa

Verrattuna vuoteen 2022, fossiilisten energialähteiden ja turpeen osuus jatkoivat kasvuaan vastaten noin 80 prosenttia jäännösjakauman tuotantolähteistä. Vuonna 2022 fossiilisten energialähteiden osuus ja turpeen osuus olivat noin 70 prosenttia jäännösjakauman tuotantolähteistä. Uusiutuvien energialähteiden osuus jäännösjakaumassa puolittui vuoteen 2022 verrattuna. Ydinvoiman osuus jäännösjakaumassa laski maltillisesti. 

Jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 471,27 g/kWh vuonna 2022 ja 231,90 g/kWh vuonna 2021.  

Sähkönmyyjien tulee käyttää ilmoituksissaan kyseistä jäännösjakaumaa viimeistään 25.9.2024 jälkeen. 

Sähkönmyyjät ovat velvoitettuja ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman sekä asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen mukaisesti ostaman sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Alkuperältään varmentamattoman uusiutuvilla energialähteillä tai ydinvoimalla tuotetun ja alkuperältään tuntemattoman sähkön jakauma ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin energian alkuperätakuista (1050/2021).

Energiaviraston Energian alkuperä -sivuilta löytyy koostetietoja jäännösjakauman kehityksestä.

Jäännösjakauma 2023 (pdf)

Lisätiedot: 

Ylitarkastaja Mervi Suni, puh 029 5050 122, asiantuntija Jaakko Puistosalo, puh 029 5050 106 ja asiantuntija Roland Magnusson, puh 029 5050 111. Spostit: [email protected]. 

Tiedote Uusiutuva Energia