Hyppää sisältöön

Valvontamenetelmien päivittäminen käynnistyy lakimuutosten voimaantulon jälkeen

5.8.2021 14.33
Tiedote

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Lakimuutokset antavat Energiavirastolle uusia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Tämän perusteella Energiavirasto on käynnistänyt valvontamenetelmien tarkastelun yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta.

Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten perusteella sekä viraston 4.11.2020 julkaiseman selvityksen perusteella valvontamenetelmien tärkeimmät päivittämiskohdat valvonnan oikean tasapainon saavuttamiseksi ovat:

  • Tuottopohjassa käytettyjen yksikköhintojen päivittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon vuodesta 2016 lähtien tapahtunut olennainen investointikustannusten lasku, sekä mahdollis-taa investointien kustannustehokkuuden arviointi;
  • Kohtuullisen tuottoasteen (WACC-%) tason määrittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamisen aikataulun pidentyminen, sekä se, että riskittömän koron pitää riittävän nopeasti heijastaa markkinakorkojen muuttumista, sekä viraston valvonnasta ja sen tuloksista viime vuosina saamat kokemukset; sekä
  • Toimitusvarmuuskannustimen tarve. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon, onko toimitus-varmuuskannustimelle jatkossa enää tarvetta toimitusvarmuustavoitteiden aikataulun pidentyessä.

Yksikköhintojen päivittämistä koskevat selvityspyynnöt lähetettiin sähköverkkoyhtiöille huhtikuussa 2021 ja tähän mennessä vastauksia on saatu jo yli 50 verkkoyhtiöltä. Energiavirasto on tarkastanut näiden yhtiöiden tiedot ja lisää vastauksia saadaan verkkoyhtiöiltä elokuun aikana. Vastausten tarkastamisen jälkeen virasto pyytää tarvittavat täsmennykset sekä korjaukset verkkoyhtiöiltä elo-syyskuun aikana. Alustavan arvion mukaan päivitetyt yksikköhinnat saadaan laskettua lokakuun alkupuolella, jonka jälkeen ne julkaistaan.

Virasto käynnistää sisäisen selvityksen tuottoasteen riskittömän koron laskennan osalta elokuun aikana ja arvioi sen vaikutuksia rahoitusmarkkinatilanteen perusteella. Selvityksen arvioidaan valmistuvan lokakuun aikana ja se julkaistaan heti valmistumisen jälkeen.

Toimitusvarmuuskannustimen vaikuttavuusarviointi tehdään myös elo-syyskuun aikana ja sisäinen selvitys kannustimen tarpeesta valmistuu myös lokakuun aikana ja se julkaistaan kun se on valmis. Vahvistuspäätösten muuttamista koskevat päätösluonnokset valmistellaan siten, että ne lausutetaan marraskuun aikana. Lopulliset vahvistuspäätösten muuttamista koskevat päätökset annetaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja menetelmämuutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. 

Lisätiedot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023, [email protected]

TEM: Sähkön siirtohintoja hillitsevät lait voimaan elokuun alussa 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote