Hyppää sisältöön

Työryhmä kartoittamaan ja kuvaamaan mittari- ja kulutustietojen kansallista tiedonvaihtomallia

Julkaisuajankohta 21.5.2024 9.13
Tiedote

Energiavirasto on perustanut työryhmän kartoittamaan ja kuvaamaan Suomessa sovellettavan kansallisen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon mallin. Tiedonvaihtomallissa kuvataan sähköverkon mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskevat kansalliset menettelyt EU:n viitemallin mukaisesti.

Tiedonvaihtoa koskevilla yhteentoimivuusvaatimuksilla pyritään tehostamaan eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa. Kansallisia tiedonvaihtomalleja valmistellaan parhaillaan komission sähkömarkkinadirektiivin täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti. 

Huhtikuussa 2024 aloittaneen työryhmän tehtävänä on kartoittaa ja kuvata Suomessa käytettävä tiedonvaihtomalli, jossa kuvataan kansalliset mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskevat menettelyt täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/1162 viitemallin mukaisesti.

Työryhmässä on mukana edustajat Fingridin Datahubista, energia-alan yrityksiä edustavasta Energiateollisuus ry:stä, sähköteknisen alan kansallisesta standardointijärjestöstä SESKO ry:stä sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. Energiavirasto toimii työryhmän puheenjohtajana.

Mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskeva kansallinen malli vahvistetaan Energiaviraston antamalla määräyksellä ja malli on kansallisesti velvoittava. Mallia kuvaava kansallinen raportti on toimitettava komissiolle viimeistään 5.7.2025.

Sähköalan toimijoilla ja muilla sidosryhmillä on nyt mahdollisuus tutustua alustavaan luonnokseen tiedonvaihtomallista. Lopullinen versio tiedonvaihtomallista valmistellaan syksyn aikana, kun komissio on antanut raportointia koskevan ohjeistuksensa. Virasto järjestää valmiista kansallisen tiedonvaihtomallin kuvauksesta kuulemisen sähköalan toimijoille ja muille sidosryhmille ennen määräyksen antamista. 

Työryhmälle voi lähettää kommentteja myös jo tiedonvaihtomallin alustavasta luonnoksesta. 

Lisätiedot ja kommentit työryhmälle: työryhmän sihteeri Maija Kunnas, puh. 029 5050 090 ja työryhmän puheenjohtaja Suvi Lehtinen, puh. 029 5050 061. Spostit: [email protected]. Viesteissä pyydetään käyttämään viitteenä asianumeroa 427/000203/2024.

Tiedonvaihdon viitemalliluonnos (excel)

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote