Hyppää sisältöön

Tehoreservilaki on uudistumassa

Julkaisuajankohta 26.10.2021 14.41
Tiedote

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistava tehoreservilaki on uudistumassa vuoden 2022 alusta. Muutokset koskevat sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen mukaisesti resurssien riittävyyden arviointia sekä kapasiteettimekanismien käyttöönottoa.

Valtioneuvosto antoi 21.10.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta. Muutoksella tehoreservilaki saatetaan vastaamaan sisällöltään sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen vaatimuksia resurssien riittävyyden arvioinnin sekä kapasiteettimekanismien käyttöönoton osalta. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Lakiin esitettyjä muutoksia ovat muun muassa tehoreservin tarpeen ja määrän arviointi vähintään kahden vuoden välein sekä tehoreservikapasiteetin hankinta vuosittain. Aikaisemmin tehoreserviä on hankittu 2-3 vuoden jaksoissa. Jatkossa tehoreserviin voisivat osallistua voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös tekniset vaatimukset täyttävät energiavarastot sekä näiden yksiköiden yhdistelmät (aggregointi). Lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla olevat kohteet voisivat osallistua tehoreserviin, jos Energiavirasto katsoo osallistumisen olevan teknisesti mahdollista. Tehoreserviin tarjottavan kapasiteetin minimitarjouskoko lasketaan samalla 1 MW:iin.

Energiaviraston tekemä tehoreservin tarpeen ja määrän arviointi pohjautuu jatkossa EU:n sähkön sisämarkkina-asetuksen mukaiseen eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia täydentävään kansalliseen arvioon. Lisäksi Energiaviraston on otettava tehoreservin määrää mitoittaessaan huomioon valtioneuvoston päätöksellä asetettava sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso.

Sähkön sisämarkkina-asetus asettaa päästörajat tehoreserviin hyväksyttäville kohteille sekä määrittää, missä vaiheessa tehoreservikapasiteettia voidaan ottaa ajoon. Nykyinen tehoreservikapasiteetti (611 MW) on hankittu 30.6.2022 saakka. 

TEM:n tiedote: Hallitus esittää muutoksia tehoreservilakiin

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen puh. 029 5050 145 ja johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013, spostit: [email protected].
 

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote