Hyppää sisältöön

Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön verkkopalvelumaksujen harmonisoinnista

Julkaisuajankohta 30.9.2021 11.12
Tiedote

Energiavirasto on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset verkkopalvelumaksujen rakenteen harmonisoinnista jakeluverkkotoiminnassa, muistio on koottu lainsäädännön jatkovalmistelua varten. Harmonisoinnilla parannetaan sähkön verkkopalveluiden asiakaslähtöisyyttä.

Verkkopalvelumaksujen rakenteiden harmonisoinnilla mahdollistetaan palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Harmonisointi kannustaa asiakkaita energiansäästöön ja antaa palveluntuottajille mahdollisuuden ohjata kohti järkevää sähkönkäyttöä. Monimutkaisuus ja erilaiset rakenteet verkkoyhtiöiden kesken hidastavat asiakaslähtöistä kehitystä. 

Verkkopalvelujen hinnoittelun harmonisointia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Älyverkkoforumin tariffiharmonisointia käsittelevän alatyöryhmän keskeisenä tavoitteena oli tukea puhtaan energian paketin säädösten ja älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanoa, erityisesti jakeluverkkojen hinnoittelun yleisten rakenteiden harmonisoinnin ja muutosten siirtymäaikojen osalta. Alatyöryhmä laati työstään loppuraportin.

Energiavirasto toimitti 29.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädännön jatkovalmistelua varten muistion verkkopalvelumaksujen harmonisoidusta rakenteesta. Muistio on laadittu harmonisointialatyöryhmäntyön loppuraportin, asiantuntijakuulemisten, työryhmässä käytyjen keskustelujen sekä julkisen kuulemisen perusteella.

Alatyöryhmän johtopäätökset hinnoittelun rakenteiden harmonisoimiseksi 

  • tarve harmonisoida erilaiset määräytymisperusteet sähkön jakeluverkkotoiminnan verkkopalvelumaksuissa 
  • tehomaksun määräytymisperusteena kuukausiperusteinen tehomaksu on asiakkaan näkökulmasta selkein
  • ennakoimattomat ja kohtuuttomat vaikutukset pienasiakkaiden maksuihin on huomioitava
  • energiamaksun aikajaotus tulee harmonisoida


Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, [email protected].

Energiaviraston suosituksia verkkopalvelumaksujen harmonisoiduksi
rakenteeksi (pdf)

 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote