Hyppää sisältöön

Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2018

Julkaisuajankohta 1.4.2019 13.58
Tiedote

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 26,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaavat päästöt olivat 25,1 miljoonaa tonnia. Meneillään olevan päästökauppakauden päästöjen kehitys on esitetty liitteessä.

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 6,6 % (energiamääränä laskettuna). Maakaasun kulutus kasvoi 20,2 % ja turpeen kulutus lisääntyi 16,3 % edellisvuoteen verrattuna. Kivihiilen kulutus laski 5,3 %. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2018 osalta 548/549 laitosta ilmoitti tiedot aikataulussa. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle.

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2018 

Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2018 
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2018 

Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2018 
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2018 

Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2018 

Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2018 

Lisätiedot

  • Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
  • Ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011
Päästökauppa Tiedote