Hyppää sisältöön

Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

Julkaisuajankohta 1.4.2021 16.02
Tiedote

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä. 

Kolmannen päästökauppakauden, vuosien 2013-2020, päästöjen kehitys on esitetty liitteessä.

Maakaasun kulutus kasvoi 16,0 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 25,1 % ja kivihiilen kulutus laski 40,2 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus laski 5,3 % edellisvuoden tasosta. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2020 osalta kaikki laitokset ilmoittivat tiedot aikataulussa.

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2020 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2020 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2020 (excel)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2020 (pdf)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2020 (excel)
Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2020 (excel)
Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2020 (pdf)


Lisätiedot:

  • Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
  • Ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011
    sähköpostit: [email protected]
Päästökauppa Tiedote